Två män uppför en klippa

Validering

Validering - att visa och uttrycka att någons reaktioner, tankar och känslor är begripligt utifrån personens situation och förutsättningar. Att sätta sig in någon annans situation.

Händer-på-axel.png

Vad är validering

Att lyssna aktivt och tydligt kommunicera din förståelse kring det personen säger, känner eller gör, (utifrån omständigheter och förutsättningar). 
Förmedla vad du uppfattar om situationen.
Leta efter det som går att förstå, det rationella i tankar, känslor och reaktioner.
Bekräfta situationen, den andres åsikter och känslor.
Respektera känslor, behov, önskningar, reaktioner och mål.
Kolla av om du uppfattat ”rätt”, sammanfatta, lyssna vidare.

Utkikstornet

valedering.png

Tänk dig att alla människor står som i ett utkikstorn och ser ut över världen, allt man ser, hör, upplever och känner påverkas av allt vi varit med om, sett, hört och läst.
Vi tänker ofta att just som JAG, tänker, känner och gör är det “rätta”. Det gäller att vara öppen för andras tankar, känslor eller åsikter.
Validering handlar om att kliva över i någon annans utkikstorn, förstå hur det kommer sig att de känner och gör som de gör.
Fast DU, inte tänker, känner eller gör på samma sätt. Det finns både mitt, ditt och andras utkikstorn...

Validering visar att:
Du lyssnar, du VILL, lyssna.
Du VILL, förstå
Du är intresserad och dömer inte den andre och det den gör/gjort/känner/tänker.
Du bryr dig om er relation
Det gör det möjligt att minska kraften i en konflikt

Validering är INTE att
Hålla med och behöva tycka lika

Varför är validering viktigt?

Solrosor.png

En förutsättning för god kommunikation
Starka känslor sjunker, öppnar för ömsesidigt lyssnande
Bygger upp tillit och förtroende
Minskar ilska och upprördhet
Ökar självrespekten hos båda
Är nyckeln för att komma förbi svårigheter i relationen
Får båda att känna sig mer positiva till relationen
Gör problemlösning, och andra lösningar möjligt, för att komma vidare

Vad betyder validering?

Personens känslor, tankar och handlingar går att förstå och är giltiga i en särskild situation och efter de förutsättningar som är just då.
Validering är inte samma sak som att du håller med om eller gillar det andra säger eller gör.
Det betyder istället att du förstår varför han/hon, känner, tänker eller gör på just det sättet.

Självvalidering betyder att du uppfattar och ser dina egna känslor, tankar och handlingar som möjliga
att förstå, de är giltiga och begripliga utifrån en viss situation och omständigheter.

Förstoringsglas.png

Vad kan man validera?

Känslor

Man kan alltid validera en känsla. Den kan aldrig vara fel. Känslor kan vara effektiva eller

ineffektiva. Att validera en känsla betyder att man märker att den är där och att det är förståligt att man har den, utifrån situation och omständigheter.

Tankar

Man kan validera en tanke utan att se den som en sanning, tankar är bara tankar, men man har dem och de kan vara svåra och tunga.

Svårigheter

Man kan validera hur svårt något är och hur svår någon upplever en situation, hur svårt någon tänker och känner att det är.

Upplevelser

Vi upplever situationer på olika sätt. Man kan validera en upplevelse även om man inte delar den. Jag kan validera någon som älskar att åka karusell, fast jag själv blir illamående av det.

Behov och önskningar

Man kan validera det giltiga i att vilja ha något även om det är omöjligt att få det.

Ansträngningar

Validera hur någon verkligen kämpat, ansträngt sig och försökt, även om man inte nått sitt mål.

Åsikter och trosuppfattningar

Det är lätt om man delar samma åsikter och så svårt men inte mindre viktigt om man tycker annorlunda. 

Det kan vara svårt att avgöra vad man ska validera i en situation när någon beter sig på ett ineffektivt eller olämpligt sätt. Man får leta efter det giltiga i situationen. Kom ihåg att det alltid finns något att validera.

Självvalidering, varför ska vi validera oss själva?

Självvalidering.png

Att lyssna på och respektera sig själv.
Ökar acceptans och förståelse av egna känslor
Kan minska egna starka känslor och upprördhet
Självvalidering är motsatsen till att döma sig själv, sina känslor, tankar eller handlingar.
Träna på att se att känslor, tankar och handlingar går att
förstå utifrån en viss situation. Känslor är begripliga i ett visst sammanhang. (Läs mera om känslor)

Ställ dig själv följande frågor;

Vad vill JAG göra?

Vad kan JAG?

Hur vill JAG ha det efteråt?

Vad tycker JAG är viktigt i den här situationen?

Vad är MIN åsikt om detta?

Vad tänker och känner JAG?

Träna på att våga visa glädje och stolthet över dig själv, över hur du kämpar och försöker och över det du klarar och gjort.

Acceptera dig själv precis som du är, ha tålamod och stötta dig själv. Kom ihåg att du behöver acceptera även det som du kanske inte gillar, för att kunna arbeta med det du behöver förändra, det du KAN förändra. Läs mera om acceptans.

Vad är invalidering – av sig själv eller andra?

Validering mask.jpg

Hota, vara tvingande, kontrollerande, oärlig, nedlåtande eller aggressiv.
Ignorera eller vara ouppmärksam
Förneka känslornas giltighet ”det var inget att vara ledsen för”
Vara kritisk och dömande.
Inte reda ut missförstånd i kommunikationen.
Vara egensinnig, fokusera på att få rätt istället för att vara vänlig eller göra det som är mest
hjälpsamt.
Insistera på att det ska vara på ditt sätt.
Tänk eller uttala saker om den andra personen som är dömande och inte överensstämmer med
fakta.
Elda på konflikten. Få den andre att framstå som ”den skyldige”
Försöka vinna gräl genom att vara hotfull eller attackerande.

Hur gör jag när jag validerar?

Trösta.png

Stopp! Stanna upp, ha fokus. Ha den andres perspektiv.
Reglera egen känsla = andas lugnt, slappna av i kroppen.
Lyssna!
Bekräfta känslan – inte konstigt att du kände så när…
Var intresserad och ”lite nyfiken”
- Hur tänkte du?
- Vad kände du?
- Hur blev det för dig?
Var öppen och döm inte dig själv eller den andre, ha ett vänligt förhållningssätt i ditt intresse och i dina Frågor.
Tänk på kroppsspråk = ögonkontakt och kroppshållning.
Summera och kolla av om du uppfattat rätt
-menar du så här?
-det låter som om…stämmer det?

Kom ihåg, Validering betyder inte att du håller med eller tycker lika

jag du våg.JPG

    

 

Övning i att validera.

 

Till toppen
Beteendekedja

Beteendecoach

Det kan vara svårt att se konsekvenserna i det man gör, varför man gör som man gör.

Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.