4 flickor som är utrycker känslor

Känslor, våra nio grundkänslor.

Känslor fyller en viktig funktion för oss människor. Känslan som uppstår ger information om situationen och vi visar och påverkar också vår omgivning, samt att känslan förbereder oss/ger impulser för att handla/agera. Känslan får oss att agera snabbt då vi behöver, utan att behöva fundera ut vad vi måste göra i en viss situation. Varje känsla är kopplad till ett visst beteende, har en viss funktion.

Feelings.png

Man säger att vi har 9 grundkänslor som är medfödda och som är lika över hela världen.
Övriga känslor är en sammansättning av de grundkänslorna.

 

Äckel avsmakKänsla: Äckel/avsmak
Impuls att agera: kväljningar, vill spotta ut, grimsserar, kräkas.
Känslans funktion: Skydda sig från att få i sig något farligt, smakar illa.                                                                      

  

Avsky

Känsla: Avsky/förakt
Impuls att agera: få bort, öka avstånd, dra sig undan från det som väcker känslan.
Känslans funktion: skydda oss från något som kan skada, t.ex lukt av rutten mat.

 

FörvåningKänsla: Förvåning/överraskad
Impuls att agera: Stanna upp, tänka efter.
Känslans funktion: Stanna upp, ompröva, omvärdera, ta in ny information.

 

GlädjeKänsla: Glädje/kärlek
Impuls att agera: Hålla kvar, fortsätta aktiviteten.
Känslans funktion: Öka det behagliga som ger glädje, vila, avslappning, välbefinnande och som känns bra för dig.

 

IlskaKänsla:Ilska
Impuls att agera: Attackera verbalt eller fysiskt, försvara.
Känslans funktion: Ilskan är till för att skydda dig genom att du försvarar dig mot ett upplevt hot, hindra andra från att attackera mig.

 

LedsenKänsla:Ledsen/sorg
Impuls att agera: dra sig undan, gråta, bli passiv, stänga av, grubbla.
Känslans funktion: Känslan gör att du tar dig tid för eftertanke, och få dig att hålla fast vid sådant du upplever värdefullt för dig, när du riskerar att förlora det.

   

NyfikenKänsla:Nyfikenhet/intresse
Impuls att agera: närma sig, undersöka, pröva.
Känslans funktion: känslan intresse får dig att vilja närma dig, undersöka något som väcker intresse/känns viktigt/ger välbehag.

 

RädslaKänsla:Rädsla/oro
Impuls att agera: undvika, fly undan, söka hjälp, bli passiv.
Känslans funktion: Känslan får dig att undvika faror/skador, söka skydd.

 

SkamKänsla: Skam
Impuls att agera: avbryta det man gör, gömma sig, gå undan. Kritisera dig själv eller attackera din omgivning.
Känslans funktion:Följa normer/regler, stoppa negativa beteenden, hindra dig från att     bryta gränser.

 

Filmer om känslor

 

Film om känslor


Känslogrejen

Känslorna kommer och går, ändras utifrån vad som händer omkring oss och utifrån hur vi tänker och reagerar på det.

En vanlig vardag kan känslovågorna bölja upp och ned. Skynda-dig-bråket med mamma ger morgonen en ledsen ton kö till badrummet och dagens första koll i mobilen ökar obehagskänslorna. Lärarens feedback på provet ger en stunds stolthet och glädje, tills syrrans arga sms över "lånade tröjan" väcker ilskan..

Olika känslor

 

När ilskan får en att vilja explodera eller rädslan förlamar en – kan man då ändå påverka hur man känner sig och agera klokt? Även när känslorna är som starkast?

JA!

Läs mera under VAD GÖRA och reglera starka känslor.

Till toppen
Beteendekedja

Beteendecoach

Det kan vara svårt att se konsekvenserna i det man gör, varför man gör som man gör.

Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.