Känslor, våra nio grundkänslor.

Känslor fyller en viktig funktion för oss människor. Känslan som uppstår ger information om situationen och vi visar och påverkar också vår omgivning, samt att känslan förbereder oss/ger impulser för att handla/agera. Känslan får oss att agera snabbt då vi behöver, utan att behöva fundera ut vad vi måste göra i en viss situation. Varje känsla är kopplad till ett visst beteende, har en viss funktion.

Man säger att vi har 9 grundkänslor som är medfödda och som är lika över hela världen.
Övriga känslor är en sammansättning av de grundkänslorna.

 

Äckel avsmakKänsla: Äckel/avsmak
Impuls att agera: kväljningar, spotta ut, kräkas.
Känslans funktion: Skydda sig från att få i sig något farligt.                                                                      

  

Avsky

Känsla:Avsky/förakt
Impuls att agera: få bort, dra sig undan från det som väcker känslan.
Känslans funktion: skydda oss från något som kan skada.

 

FörväningKänsla:Förvåning/överraskad
Impuls att agera: Stanna upp, tänka efter.
Känslans funktion: Stanna upp, ompröva, omvärdera.

 

GlädjeKänsla: Glädje/kärlek
Impuls att agera: Hålla kvar, fortsätta aktiviteten.
Känslans funktion: Öka det behagliga som ger glädje, vila, avslappning, välbefinnande.

 

IlskaKänsla:Ilska
Impuls att agera: Attakera verbalt eller fysiskt, försvara.
Känslans funktion: Försvara sig fysiskt och känslomässigt, hindra andra från att attakera mig.

 

LedsenKänsla:Ledsen/sorg
Impuls att agera: dra sig undan, gråta, bli passiv, stänga av, grubbla.
Känslans funktion: Skapa eftertanke, bevara det värdefulla.

   

NyfikenKänsla:Nyfikenhet/intresse
Impuls att agera: närma sig, undersöka, pröva.
Känslans funktion: närma sig, undersöka något som väcker intresse/känns viktigt/ger välbehag.

 

RäddslaKänsla:Rädsla/oro
Impuls att agera: undvika, fly undan, söka hjälp, bli passiv.
Känslans funktion: undvika faror/skador, söka skydd.

 

SkamKänsla: Skam
Impuls att agera: avbryta det man gör, gömma sig, gå undan.
Känslans funktion: Följa normer/regler, stoppa negativa beteenden.