Flicka med händerna för ansiktet

Vad är stress?

Ofta används ordet stress för situationer där vi upplever tuffa krav och obehagliga påfrestningar. Stress kan också vara något bra, den gör kroppen redo för fysisk aktivitet. Kroppen reagerar med ökad puls, höjt blodtryck och häftigare andning. Musklerna blir spända och immunförsvaret aktiveras av stresshormoner bl. a. adrenalin.

Syftet med kroppens stressreaktioner är att förbereda oss för att ta itu med utmaningar och problem. Stressignaler är hjärnans sätt att göra kroppen beredd på handling. Energiökningen hjälper oss att fatta beslut, bli snabbare, starkare, bättre koncentrerade, och lättare för att få något gjort. Vissa personer fungerar bättre och får mera gjort under en viss press/stress. Det är samma naturliga mekanismer och reaktioner i kroppen som vid ångest. Läs mer under fliken; Vad är ångest?

SpringerUpplevelsen av stress, precis som vid ångest, hänger på hur vi tolkar situationen vi befinner oss i. Samma situation kan upplevas olika från person till person, eller upplevas olika för samma person vid olika tillfällen. En person i balans, utvilad och välmående och med fungerande strategier för att skapa återhämtning och hantera stress, kan se en förändring i livet eller svårare uppgift som en utmaning- något som är roligt, positivt. En annan person som är ur balans och kanske tidigare har haft jobbiga upplevelser, ser samma förändring som ett hot och ytterligare en sak som oroar, ger stress och är negativt. Det är också vanligt att man förnekar att man är stressad och inte lyssnar på kroppens signaler.

Man kan både bli stressad av olika händelser och av sina egne tankar, som upplevs hotfulla eller obehagliga; typ, ”jag klarar inte av”, ”snart kan något gå galet”, ”något är fel” etc. Detta kallas inre stress och leder också till att stressystemet aktiveras.

Långvarig stress/negativ stress uppstår då man har svårt att skapa balans mellan kravupplevelser från andra och/eller sig själv, sin upplevelse av att kunna göra något åt sin situation, hur jag kan prestera, samt bristande möjligheter till återhämtning av olika slag. Man försöker pressa sig lite till för att hinna och kunna klara av, går länge i en situation som upplevs hopplös, trist eller för svår, eller att man inte låter kroppen vila ut och slappna av mellan varven.


All stress kan bli ohälsosam om kroppen är stressad för länge utan möjlighet att återhämta sig.


KnuffarLångvarig stress/negativ stress sliter på kroppen och kan göra oss sjuka. Man kan lättare drabbas av infektioner, huvudvärk, värk och spänningar i kroppen, nedstämdhet oro/ångest. Negativ stress leder till störningar i återhämtningssystemen i kroppen, så att det blir svårare att sova och slappna av. Återhämtningssystemet i kroppen aktiveras av inre lugn, ro och avslappning. Om inte livet erbjuder tillräckligt många sköna, positiva och rogivande situationer måste vi 
skapa ett inre lugn ändå!

Varningstecken på stress:

  • första tecken sover dåligt, återkommande huvudvärk och/eller ont i magen
  • trött även då du varit utsövd flera nätter i rad, brist på energi
  • likgiltig, struntar i saker omkring dig
  • regerar på ett nytt sätt på vardagliga små saker
  • lätt irriterad, otålig
  • ont i magen, ömhet i nack- och skuldermuskler, huvudvärk, hjärtklappning

svårare att koncentrera dig, glömmer bort saker, svårt att hitta, veta var man lagt saker etc.

Övning 1- känner du igen någon av dessa symtom på stress?

Övning 2- Hur ser dina stressbeteenden ut? Kartlägg dem under några dagar.

 

Läs mer och prova övningar under vad göra - minska din stress