Ångest och nedstämdhet kan drabba vem som helst oavsett ålder.

Snorkel - verksamma metoder vid psykisk ohälsa

Snorkel är en modell i ständig utveckling för att sprida kunskaper och verksamma metoder vid psykisk ohälsa hos barn och unga . Det är en modell som innehåller i första hand digitala verktyg med information och konkreta strategier för tidig upptäckt och tidiga insatser "hjälp till självhjälp" som även passar i klinisk verksamhet.

Ansvarig utgivare

Barn- och ungdomspsykiatrin, Akademiska sjukhuset. Region Uppsala

Syfte

Snorkel riktar sig främst direkt till barn/ungdomar och deras föräldrar men även till personal inom t.ex. psykiatri, socialtjänst och skolans elevhälsa som möter dessa barn/ungdomar.
Webbsidan och vidhängande Appar är lättillgängliga verktyg för information och kunskapsspridning av evidensbaserade metoder vid psykisk ohälsa. Tidig upptäckt och initiala insatser

• Förbättra det preventiva arbetet med ungdomars psykiska hälsa

• Hjälp till självhjälp - lättillgänglig egenvård.

• Utveckla verktyg för att sprida kunskaper om psykisk ohälsa, samt sprida verksamma metoder och verktyg vid psykisk ohälsa till personal, föräldrar och barn/ungdomar

• Utveckla former för samverkan mellan BUP, socialtjänsten och skolans elevhälsovård, och utveckla användbara evidensbaserade verktyg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Snorkel innehåller flera olika delar

• Teamgrupp med möten mellan socialtjänsten, skola och BUP. Syfte är att ha överblick över och handleda/konsultera elevhälsan och socialtjänsten i relevanta ärenden och diskutera aktuella frågor. Möten ca en gång i månaden efter överenskommelse.

• Föreläsningar om olika former av psykisk ohälsa, teori och praktiska övningar riktade till skolans elevhälsa och berörd personal från socialtjänsten. Basutbildning och vidareutbildning.

• Frågeformulär/handbok/checkbok/-lista till elevhälsan/soc.; information, tips och råd vid nedstämdhetsproblematik.

• Träffar mellan berörda personer från elevhälsa, socialtjänsten och representanter från BUP, konsultation och utbildning i att använda Snorkels olika verktyg.

• Webbsida riktad till ungdomar; innehåller bl.a. information, övningar, möjlighet att ställa frågor, relevanta länkar/adresser, tips och råd vid nedstämdhet och oro.

Appar med lättillgänglig information och övningar för att förbättra psykisk hälsa. Snorkelövning, Snorkel reglera känslor samt Beteendecoach. 

• Föreläsning för föräldrar till ungdomar med olika former av psykisk ohälsa. Bokas in i samverkan med kommunen. 

Bakgrund

Innan Snorkel drog igång på allvar gjordes en inventering av berörd personals behov av ökade kunskaper och önskemål om hjälpinsatser på området (i Enköping/Håbo). Hela eller delar av projektinnehållet permanentas efter projekttidens slut.

2004 - Ett första material till hemsidan arbetades fram av psykolog Teres
Winqvist och KBT/DBT-behandlare Maria Torsner, BUP-mottagningen, Enköping och en första version av snorkel.se publicerades sedan i samarbete med kommunikationsbyrån ITura AB, Uppsala 2005.

2007 - En uppgradering av hemsidan gjordes av KBT/DBT-behandlare/
utvecklingsledare Maria Torsner, BUP i Uppsala, i samarbete med ITura AB,
Uppsala.

2009 - En uppgradering av hemsidan gjordes av KBT/DBT-behandlare/ utvecklingsledare Maria Torsner, BUP Uppsala, i samarbete med ITura AB, Uppsala.

2013 - Ytterligare uppgradering, utveckling och mobilanpassning
gjordes av KBT/DBT-behandlare/utvecklingsledare Maria Torsner, BUP Uppsala i samarbete med Efora AB, Uppsala.

2015 - Uppgradering och utveckling gjordes av KBT/DBT behandlare/ utvecklingsledare Maria Torsner i samarbete med Efora AB, Uppsala.

2017- Uppgradering och utveckling gjordes av KBT/DBT behandlare/ utvecklingsledare Maria Torsner i samarbete med webbyrån Mogul.

2018-2019 - Uppgradering och utveckling av KBT/DBT behandlare/ utvecklingsledare Maria Torsner och utvecklingsledare Monica Enqvist i samarbete med webbyrån Visma. T.ex. Riskbruk.

2020-2023 - Kontinuerliga uppgraderingar och nyutveckling. T.ex. App Beteendecoach. 

Kontakt

Synpunkter eller idéer om hemsidan kan e-postas till info.snorkel@regionuppsala.se
Har du frågor om psykisk ohälsa så skriv till frågelådan.

Till toppen
Beteendekedja

Beteendecoach

Det kan vara svårt att se konsekvenserna i det man gör, varför man gör som man gör.

Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.