Utvärdering av hemsidan

Hjälp oss göra sidan bättre. Svara gärna på några frågor (anonymt).

Webbenkät

1. Du är
2. Om du är personal, använder du hemsidan som redskap i ditt arbete?
3. Du har fått adressen till hemsidan genom
4. Har du ställt någon fråga under frågor?
5. Om du ställt fråga, tycker du att du haft hjälp av svaret du fick?
6. Har du haft hjälp av andras frågor/svar?
7. Har du haft hjälp av informationstips och råd du läst på hemsidan när du mått dåligt eller hjälpt någon som mått dålig?
8. Har du provat att göra saker som står på hemsidan när du mått dåligt eller hjälpt någon som mått dåligt?
9. Välj det som du tycker varit till mest hjälp och intresse.