Tonåring

Att vara tonåring, ena benet i vuxenlivet andra kvar på barn nivån…

Det händer mycket i kroppen och runt omkring, Ökade krav och förväntningar från andra och sig själv, som kan bli stressande och svåra att leva upp till. 

Kompisar, intressen och funderingar på vem man är och hur man ska vara och se ut, känns viktigare än både skola, föräldrar och familj.
Man ska bilda sig en egen åsikt i en mängd svåra frågor, som politik, framtid och livsåskådning. 
Hur man ska vara, uppträda och tänka krockar ofta mellan föräldrarna, kompisar och sig själv. Allt blir ett virrevarr av tankar, känslor och beteenden som kan växla från dag till dag, upp och ned.

Läs mer på umo.se