Mobbing

Mobbing förekommer, kanske oftare än vad vuxna ser och vill tro. Kamrater är en av de viktigaste delarna i ens liv då man är ung. Om man i kamratsituationen, under en tid, upplever att man blir retad, inte duger, andra vill inte vara tillsammans med en, får höra att man är ful, fel, eller konstig och kanske blir slagen etc. så finns det en risk för att hamna i nedstämdhet, depression och ångest.Det kan bli en traumatisk upplevelse som påverkar en länge i livet. Mobbing måste åtgärdas i tid.

Vad kan man göra åt mobbing??

På de olika skolorna finns handlingsplaner över hur man agerar vid mobbing. Det finns speciella mobbingteam, som arbetar med att åtgärda mobbingen. Det brukar också finnas kamratstödjare på skolan. Det kan alltså fungera på lite olika sätt, möten mellan elever, föräldrar och skolpersonal. Gå till någon från elevhälsovården eller fråga en lärare, så får du veta hur det fungerar på just din skola.
Om man själv blir utsatt eller ser/misstänker att någon annan blir mobbad, ska man berätta för föräldrar, lärare, elevvårdspersonal eller annan vuxen. Det ska också anmälas till Rektor på skolan.

Om du känner dig ensam, utstött och mobbad, gå inte ensam med det! Mobbing ska inte få fortsätta. Mobbing kan bli ett stort trauma för den som är/varit utsatt, påverka med psykisk ohälsa under lång tid framöver. Får man inte stopp på mobbing ska den polisanmälas, mobbing, att kränka, utsätta någon för fysisk och/eller psykisk kränkande behandling är en brottslig handling.

Läs också andras frågor och svar i frågelådan angående mobbing. 

Vad kan jag göra för att hjälpa någon som är utanför??

Säga hej, hälsa på den personen.
Gå fram och börja prata, fast personen kanske är tyst och inte svarar. Ge inte upp.
Gå och sätta sig bredvid honom eller henne i matsalen.
Bjuda in personen i dina aktiviteter och till dina kompisar, tänk på att du kan få ett nej i början.
Stoppa mobbingsituationer, säg ifrån, berätta för vuxna, var inte delaktig.

Vart kan jag själv vända mig för att få veta mera om mobbing, få stöd eller förslag på vad man kan göra??

· Jourhavande kompis telefon 020-222 444
· Föreningen Utfryst telefon 073- 710 44 56
· Stiftelsen Friends- elever mot mobbing telefon 08- 545 51 990
· Mötesplats Stadsmissionen telefon 08- 641 18 48 eller 070- 421 68 82
· BRIS hjälptelefon 0200- 230 230

Mailadresser:
· BRIS-mejlen http://www.bris.se/klicka på bris-mejlen
· Friends http://www.friends.se Sveriges största organisation mot mobbing
· barnombudsmannen http://www.barnombudsmannen.se/
· barnombudsmannen i Uppsala http://www.boiu.se/