Ledsen flicka

Vad är nedstämdhet?

Alla människor är ledsna och känner sig nedstämda ibland, det är helt naturligt att bli ledsen och sörja när något jobbigt händer oss i livet.

En kris t.ex. en förlust av något slag; ett älskat husdjur som dör, nära anhörig sjuk eller dödsfall, en kompis som väljer att vara med någon annan, killen gör slut, en jobbig flytt med mera.. Roliga och positiva saker i livet försvinner, och det kanske tillkommer flera jobbiga och svåra.

Det kan också vara så att man går under en längre tid i en svår och tung livssituation, där man känner att man inte har förutsättningar klara egna eller andras krav och förväntningar

Man som böjer sigEn jobbig livssituation som innehåller för få roliga och positiva saker och för många jobbiga, obehagliga och svåra inslag kan leda till att man hamnar i en ond cirkel av sorg och grubbel, drar sig undan, och blir passiv. 
Det man tidigare tyckt varit roligt i livet försvinner mer och mer, dels genom förlusten som utlöste ledsenheten och dels genom att man drar sig undan och blir mer passiv och förlorar ytterligare positiva saker, som kontakten med kompisar, fritidsaktiviteter, lust att läsa eller se på TV.

Vissa personer klarar jobbiga situationer bättre än andra. Hur nedstämdhet utvecklas kan också bero på känslighet och ärftlighet. En del har bättre sätt och kan själva ta sig ur sin ledsnad och hantera sorg genom att söka sig till andra roliga och meningsfulla aktiviteter som gör att man känner sig gladare igen. 
Men många klarar inte att lösa det på egen hand och kan behöva hjälp från någon vuxen att ta sig ur sin ledsnad och passivitet. 

Klicka vidare och läs mer på:hur kan det se ut/märkas