Ungdomar

Tre vanliga situationer då man kan få oro/ångest

Sociala situationer
då man är tillsammans med andra och är rädd för att göra bort sig eller göra fel, t ex i skolan, tillsammans med kompisar eller när man handlar i affärer.


Specifika saker 
som t ex vissa djur, höjder eller att gå till tandläkaren.

Att känna ångestsymptom 
t ex hjärtklappning, yrsel, andnöd och bli rädd för det som händer i kroppen. Rädsla för vad det kan leda till. Rädsla för att få symtomen i olika situationer.

Läs även