Flicka i trängsel

Rädsla i sociala situationer

Social ångest, rädsla i sociala situationer. Rädd att göra bort sig eller säga fel och bli dömd av andra.

Då man har en rädsla i och för sociala situationer brukar man försöka undvika att vara och prata med andra på olika sätt. Rädslan och obehaget leder till att man kanske inte törs redovisa eller prata inför klassen, inte vågar prata med kamrater, inte äter eller fikar ihop med andra eller inte vågar handla eller betala i affärer.
Det kan gå så långt att man börjar stanna hemma ifrån skolan, eller aldrig vågar handla i affärer.
För att komma över sin rädsla behöver man träna dessa situationer, göra det stegvis, börja med det lättaste så att man lyckas, och öka på svårhetsgraden efter hand. Räkna med att det blir lite obehagligt.

Så här kan du göra. Steg för steg träning

STEG 1 
Skriv ned det som är otäckt och rangordna det du är rädd för t.ex. 5 för det som är värst och 1 för det som går lättast. 
Till exempel;

5. Att redovisa inför hela klassen. 
4. Att läsa högt i en bok inför klassen. 
3. Att redovisa i liten grupp. 
2. Att läsa högt i liten grupp. 
1. Att läsa högt för en person.

STEG 2
Skriv nu ned det positiva, det som du har att vinna på om du kan klara av din rädsla. Till exempel; Om jag klarar av att redovisa inför klassen får jag bättre betyg, slipper hitta på undanflykter vid grupparbeten för att slippa vara med och slipper gå och oroa mig att för att läraren ska be mig läsa högt eller redovisa.

STEG 3 
Försök nu att bemöta din rädsla steg för steg och jobba dig uppför din stege från 1 till 5. Det kanske tar lång tid men det gör ingenting så länge det går framåt och du fortsätter att öva. 
Bestäm dig för hur ofta, när och hur du ska öva, och om du ska be någon om hjälp ( första steget kan vara att göra upp med en kompis att tillsammans öva att stå framme vid tavlan inför klassen, nästa steg att be läraren om hjälp att skapa tillfällen att öva på att läsa högt i en liten grupp etc.)

Skriv gärna ned vad och hur du ska träna och de framsteg du gör så att du kommer ihåg hur hårt du kämpar, de dagar det går sämre!! Bli inte nedslagen eller ge upp om en övning inte går som du tänkt. Öva vidare! Så småningom kommer du att märka att det går framåt och blir lättare.

Till toppen
Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.