Vad göra när du känner oro och ångest?

Först och främst: Ångest är inte farligt. Det känns väldigt jobbigt och obehagligt men det går alltid över om du stannar kvar i situationen som ger ångest.

Kroppen fungerar så att mekanismen som håller igång ångesten inte kan fortsätta hur länge som helst, utan det klingar alltid av. 
Det viktigaste men också det svåraste är att inte fly ifrån sådana situationer eller att undvika dem, utan att ge sig in i dem och stanna kvar.

Du kan på egen hand eller tillsammans med förälder eller någon annan vuxen, från t.ex. elevhälsan, träna på att utsätta dig för de situationer som väcker oro/ångest. När du gör det upptäcker du att inget farligt händer.

Träna stegvis, dvs. börja med det lättaste och öka på svårigheten efterhand. 
Se exempel under spelet Rädda Albin


Klicka vidare om du vill läsa mer om:


Rädsla i sociala situationer 
Rädsla för specifika situationer
Rädsla för ångestsymptom 
Olika sätt att klara av sin oro 

Läs också andras frågor och svar i Frågelådan