Målsättning/nå mina mål

Om man inte vet vart man är på väg och hur det ser ut då man kommit fram så är det lätt att gå vilse.

När man vill förändra, förbättra något eller lära sig något nytt så är det bra att ha ett mål, "Dit vill jag" Det är också bra att ha ett utgångsläge, "Här är jag nu". Att fundera på olika steg fram till målet gör det lättare att se att man är på rätt väg, delmål. Man kan äta en hel elefan bara man gör det i små steg..

Det är också viktigt att målen är realistiska, genomförbara. Gärna formlerade i postitiva termer istället för "jag ska inte".

Skriv ner dina mål och delmål, stegen fram till målet, så är det lättare att komma ihåg och "peppa sig själv" då det känns svårt och motigt.

Formulera dina mål och stegen mot slutmålet så tydligt som möjligt, beskriv i form av beteenden, vad är det du ska GÖRA.

Här nedan finner du olika formulär som kan hjälpa dig komma fram till dina mål.

Mål och delmål

Var är jag-vart vill jag nå

Målsättning

Målbild

 

 

Checklista

Utvärdering av hemsidan

Hjälp oss göra sidan bättre. Svara gärna på några frågor (anonymt)

Till utvärderingarna