Kollegieblock med målsättning

Målsättning/nå mina mål

Om man inte vet vart man är på väg och hur det ser ut då man kommit fram så är det lätt att gå vilse, man behöver mål och målsättningar.

Viktigt att ha tydliga mål

Målsättning.png

När man vill förändra, förbättra något eller lära sig något nytt så är det bra att ha ett mål, "Dit vill jag" Det är också bra att ha ett utgångsläge, "Här är jag nu". Att fundera på olika steg fram till målet gör det lättare att se att man är på rätt väg, delmål. Man kan äta en hel elefan bara man gör det i små steg..

Det är också viktigt att målen är realistiska, genomförbara. Gärna formlerade i postitiva termer istället för "jag ska inte".

Skriv ner dina mål och delmål, stegen fram till målet, så är det lättare att komma ihåg och "peppa sig själv" då det känns svårt och motigt.

Formulera dina mål och stegen mot slutmålet så tydligt som möjligt, beskriv i form av beteenden, vad är det du ska GÖRA.

Här nedan finner du olika formulär som kan hjälpa dig komma fram till dina mål.
Mål.png

Mål och delmål

Var är jag-vart vill jag nå

Målsättning

Till toppen
Beteendekedja

Beteendecoach

Det kan vara svårt att se konsekvenserna i det man gör, varför man gör som man gör.

Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.