Mat/ät problem

Vad kan man gör om man börjat strula med maten och fastnat i ett stört ätbeteende? Viktigt är att berätta för någon vuxen så att man får snabb hjälp.

I första hand minska risken att hamna där

eld-fara.gif

Det bästa vore dock om färre hamnade i fällan från första början. Enligt forskare och professor Ata Ghaderi har allt som minskar risken för bantning potential att också rädda människor från ätstörningar.

– Vi människor gillar inte att handla tvärtemot våra övertygelser. Om man är medveten om de kommersiella krafter som påverkar våra kroppsideal, genom exempelvis reklam och media, ökar chansen att man tänker efter en extra gång innan man börjar experimentera med bantning eller olika dieter, säger han.

Bryta svälten- återgå till ett normalt ätbeteende.

Ledsen-flicka.png

Forskarna är överens om att en grundpelare i behandling av ätstörningar bör vara att normalisera matintaget och vikten, börja äta igen. Problembeteenden kring mat är kärnan som alla patienter har gemensamt, medan den psykologiska profilen varierar.

Det går att bli helt frisk från ätstörningar. Men att tidig identifiera problemet och snabba åtgärder för att bryta fällor man fastnat i är viktigt.

Personer med ätstörningar kan må lite psykiskt sämre i utgångsläget, alltså kämpa även med annan psykisk ohälsa. Samtidigt som vissa har ovanligt lätt för att gå ner i vikt och snabbt blir ”fast” i ett stört ätbeteende och en jakt på att gå ner i vikt.

Behandlingsmål vid en ätstörning är att bryta den onda cirkeln och ge individen redskap för att inte gå i fällan igen.

Ätstörning kan triggas igång av bantning

sur.png

– Anorexia kan ibland triggas igång av bantning och ingenting annat. Det behöver inte finnas något trauma eller några stora psykiska problem bakom, säger Professor och forskare Ata Ghaderi. Men oavsett vilka de utlösande faktorerna är så befinner sig den drabbade i sjukdomens grepp, både kroppsligt och psykologiskt.

En viktig faktor att komma ihåg är att personer med anorexia förknippar viktnedgång med kraftfulla positiva upplevelser. Samtidigt känns det fysiskt svårt att äta. Det handlar alltså inte bara om att inte vilja gå upp i vikt, utan ätandet är inte alls belönande eller njutningsfullt som det är för andra, säger Ata Ghaderi.

Förstå varför jag gör som jag gör och vilka konsekvenser det får.

Flicka-vid-bord.png

Enligt forskare och professor inom klinisk psykologi, Ata Ghaderi som forskar om ätstörning, så är det många olika psykologiska faktorer som påverkar och styr vid en ätstörning, som vid annan psykisk ohälsa. Det är individuellt och ser därmed olika ut för olika individer. En viktig del att den drabbade ska få egna psykologiska verktyg att förstå vad som händer och påverkar för att bryta onda cirkeln och undvika att hamna i den igen.

Målet är alltså att bli sin ”egen detektiv” och själv förstå funktionen med sitt beteende. ”Vad är det jag gör, och vad får jag ut av det”?

Kanske hetsäter jag för att lugna ner mig? Om personen får den insikten kan det vara möjligt att ersätta hetsätningen med något annat som har samma funktion utan att vara skadligt, säger Ata Ghaderi.

Beteendeanalys 

Snorkel har verktyget Beteendeanalys, (www.snorkel.se) som finns både på webben och mera utvecklat som en egen App, Beteendecoach. Gratis att ladda ner på Appstore och Googleplay.

Att själv analysera sitt problembeteende, förstå vad som påverkar och styr, situation, tankar, känslor, egna kroppen och det vi sedan GÖR kan vara en del i att jobba med alternativa beteenden, och hitta sätt att komma ur negativa beteenden.

Situationer som triggar mitt ätstörningsbeteende (Pdf)

Styra fokus och uppmärksamhet- mindfulness/medveten närvaro.

Dont-give-up.png

Personer med ätstörningar har ett stort fokus på den egna kroppen, och ofta en avvikande kroppsuppfattning jämfört med omgivningen. I ett pågående forskningsprojekt försöker professor och forskare Ata Ghaderi lära sig mer om vad detta kan bero på. I ett experiment ombads försökspersoner att betrakta sin egen hand och uppskatta dess storlek. De fick göra om skattningen efter att ha blivit instruerade att fokusera på detaljerna i sin hands utseende. De fick också skatta storleken på andra föremål före och efter fokus på detaljer och sekvenserna randomiserades. Det visade sig att de skattar sina händer som större efter att de fokuserar på detaljerna.

Ständigt fokus på kroppen och mätning och vägning kan sannolikt bidra till att den upplevs som större, säger Ata Ghaderi.

Var behöver jag ha mitt focus?

mobbing.png

Medveten närvaro eller mindfulness, handlar om träning i att styra uppmärksamhet och fokus. Styra den dit vi vill ha och behöver ha den, "här och nu istället för där och då". Vi styr uppmärksamhet, tankar och sinnen, istället för att låta tankar, känslor och våra sinnen styra oss. ”Säger till” hjärnan vad vi vill att den ska fokusera på, istället för focus på kropp och vikt.

Det vi fokuserar på upplevs som sagt större och starkare, visst har du försökt sova bredvid någon som snarkar… Till slut kan man inte tänka på något annat, man upplever att snarkningarna bara blir högre och högre.

Snorkel har många övningar och beskrivningar i mindfulness, både på webben och i app. Läs mera om mindfulness 

Ladda ner Appen Snorkelövning. Gratis på AppStore och Googleplay

Stå emot impulser, hantera ångest och känsloreglera

Pojke-med-knytnäve.png

När det gäller ätstörning, både anorexia, Bulimi och hetsätning så väcker det mycket ångest och impulser att kompensera eller ”överäta” är mycket starka och svåra att stå emot.  Enligt forskning kan även ångest vara en bidragande orsak till ätstörning, åtminstone hos unga.

Då man till exempel med hjälp av appen Beteendecoach har mera kunskap om sig själv, egen sårbarhet, triggande situationer med mera, så kan det vara till stor hjälp att träna på att stå emot impulserna.

Appen Skills Uppsala Snorkel reglera känslor (kod x330) har instruerande röstövningar i just känsloreglering. Att stoppa och hejda sig själv, få starka känslor att sjunka genom övningar som STOPP, andas lugnt och slappna av.

På webbsidan kan du också läsa mera om känslor, varför vi har dem- känslans funktion, och beteenden som hänger ihop med känslor, och känsloreglering

Problem utan synlig lösning- använd problemlösningsmodellen.

tankar-2.png

Vid ätstörning och annan psykisk ohälsa kan man fastna i hopplöshetskänslor och tankar som att det är "ingen idé kommer aldrig att gå" och att man aldrig kommer att hitta någon lösning på det som känns svårt och smärtsamt. 

Då kan det vara till hjälp att använda Problemlösningsmodellen, som innebär att man får lite distans till sina problem och mera fritt kan fundera på olika alternativ och lösningar, och fördelar/nackdelar med dem, utan att fastna i hinder.

Du kan lära dig att använda problemlösningsmodellen genom att följa hur man gör vid några problemförslag, samtidigt som du själv jobbar fyller i ditt egna problem.

Läs mera och prova problemlösningsmodellen.

 

Länkar till andra sidor:

Sjukdom med många ansikten | Karolinska Institutet (ki.se)

https://www.friskfri.se/

https://atstorning.se/

Till toppen
Beteendekedja

Beteendecoach

Det kan vara svårt att se konsekvenserna i det man gör, varför man gör som man gör.

Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.