Problemlösningsmodellen

När man hamnar i en situation där man upplever att man har ett problem så är det vanligt att man reagerar med stress, det innebär att syre går till muskler för att förbereda oss för att fly eller slåss från problemet och mindre syre till hjärnan. Det gör att vi har svårare att tänka klart och se lösningar på problemet. Problemlösningsmodellen hjälper dig att "ta ett steg tillbaka" lugna dig och se alternativa lösningar. Som hjälp för hur du använder problemlösningsmodellen, välj ett problemexempel som du vill följa.

Välj ett exempel att följa:

Klicka på pilarna för att se andra exempel

Så här gör man:

Du skriver in dina svar i textfältet, klickar på spara och går vidare till nästa fråga.

Exempel på svar hittar du i fältet till höger, till varje fråga
finns ett exempelsvar.

Du väljer själv vilket av tre ämnen som exempelsvaren skall
handla om.

Lycka till!

Till toppen