Rädd flicka

Rädsla för oro/ångestsymtom

Rädsla för ångestsymtom som hjärtklappning, yrsel, svettning, andnöd mm. (så kallad paniksyndrom)

Då man har en rädsla för oro/ångestsymtom som hjärtklappning och andnöd uppfattar men dessa som mycket obehagliga och är rädd att de är farliga och i värsta fall att man kan dö av dem. Rädslan och obehaget leder till att man dels är väldigt vaksam på kroppssymtom och reagerar starkt vid minsta tecken på att "något är på gång" i kroppen, och dels till att man undviker situationer där man tidigare känt t.ex. hjärtklappning och andnöd, eller situationer där det vore mycket obehagligt att börja känna av dessa symtom. 
Man kanske inte törs vara i skolan längre, sitta i klassrummet, vara i folksamlingar eller äta på restaurang. För att komma över sin rädsla behöver man träna dessa situationer, göra det stegvis, börja med det lättaste så att man lyckas, och öka på svårhetsgraden efter hand. Räkna med att det blir lite obehagligt.

Så här kan du göra. Steg för steg träning

STEG 1 
Skriv ned det som är otäckt och rangordna det du är rädd för t.ex. 5 för det som är värst och 1 för det som går lättast. 
Till exempel;

5. Sitta i klassrummet. 
4. Äta i skolmatsalen. 
3. Handla i affärer. 
2. Äta på restaurang. 
1. Gå på stan med kompis.

STEG 2 
Skriv nu ned det positiva, det som du har att vinna på om du kan klara av din rädsla. Till exempel; Om jag inte är rädd längre, kan jag vara i skolan och klassrummet, äta i skolan, gå på stan och vara med kompisar.

STEG 3 
Försök nu att bemöta din rädsla steg för steg och jobba dig uppför din stege från 1 till 5. Det kanske tar lång tid men det gör ingenting så länge det går framåt och du fortsätter att öva. Bestäm dig för hur ofta, när och hur du ska öva, och om du ska be någon om hjälp. 
Första steget kan vara att göra upp med en kompis att ni tillsammans övar på att gå på stan och kanske ta en snabbfika, nästa steg att äta med någon, börja på en mindre restaurang för att sedan äta på en större med flera personer närvarande etc. Det knepiga är att kroppen ofta slår på det här systemet när det inte finns något att vara rädd för. 
Om man känner av t.ex. hjärtklappning utan att hitta något farligt runt omkring sig blir det nästan automatiskt så att man tror att det är något farligt på gång inuti sig själv, och man börjar tänka att man kan svimma eller dö. 
Man kan också försöka minska rädslan för det som händer i kroppen genom att sätta igång likadana reaktioner; t.ex. springa fort ger hjärtklappning, andas snabbt ger andnöd, snurra ger yrsel.

Skriv gärna ned vad och hur du ska träna och de framsteg du gör så att du kommer ihåg hur hårt du kämpar, de dagar det går sämre!! Bli inte nedslagen eller ge upp om en övning inte går som du tänkt. Öva vidare! Så småningom kommer du att märka att det går framåt och blir lättare.