Ungdomar håller varandra i händerna

DEAR MAN

DEAR MAN - Strategier för att kunna få det man vill ha och behöver, och för att på ett bra sätt säga nej till något man inte vill eller kan göra.

Uttrycka behov och önskemål

Kvinna-som-pratar.png

Det kan vara svårt att uttrycka det man vill ha och behöver. Det kan handla om helt andra saker än pengar, saker och kläder man vill ha eller att få lov och hjälp att åka någonstans, vara ute längre, eller gå på en konsert. Det kan också handla om att man behöver mera tid, mera uppmärksamhet, känna sig trygg eller behöver veta något tydligare.

Att säga nej

Stop-1.png

Det är många som har svårt att säga nej, ibland säger man JA fast man egentligen vet att man varken kommer att hinna, vilja göra det eller inte alls BORDE göra det. Sedan drar man en ”vit lögn” bara struntar i saker, eller undviker personen, och det skapar konflikter och starka känslor hos omgivningen och kanske också en massa ångest och skuldkänslor hos mig själv. Det är viktigt att vara tydlig, inte svara ”svamlande” eller med ett ”kanske”.. Man kan behöva träna mycket på att säga nej, och också på att klara av den andres ”missnöje”, stå på sig i sitt nej - ha en plan. Vara medveten om att den andre kommer att säga och göra saker för att jag ska ändra mig.

Relationsfärdigheterna DEAR MAN kan hjälpa dig att kunna få det du vill ha och behöver, och klara av att säga nej.

2-händer.png

Bokstaven D som i Describe beskriva

Beskriv situationen, håll dig till fakta. Vad exakt är det du vill? Till exempel på fredag är det ett uppträdande med min favoritgrupp och det slutar först kl 24.00.

Bokstaven E som i express uttryck dina känslor

Uttryck dina känslor och åsikter om situationen. Använd JAG-budskap.

Vad känner du inför detta, vad betyder det för dig. Till exempel;

”Jag känner så starkt för detta” ”Jag skulle bli så glad om” ”jag skulle känna mig så trygg när”.

Undvik att utgå från DU. Du borde verkligen, du gör alltid, du gör aldrig” och så vidare.

Läs mera om jag-budskap.

Bokstaven A. som i Assert – hävda dig, stå på dig, var tydlig.

Var tydlig när du ber om något eller säger nej. Stå på dig, nej är nej, du behöver inte ha en massa olika argument till varför du säger nej, det räcker med ditt första. Stå på dig och håll dig till sanningen.

Tänk på röstläge och kroppsspråk, var tydlig även där. Till exempel;

”jag kommer inte att hinna träffas ikväll då jag bara måste plugga” ”Jag vill vara ute några timmar längre då konserten slutar kl 24.00.”

Bokstaven R som i Reinforce förstärka/uppmuntra-klargör följder.

Förstärk och uppmuntra den andre personen genom att beskriva och tydliggöra de positiva konsekvenser som kan bli om du får det du vill ha/behöver- säger nej.

Till exempel; ”om jag pluggar ikväll klarar jag ett högre betyg som jag behöver för att komma in på gymnasiet och är gladare när vi träffas imorgon” ”om jag får mera tid över till detta så kan jag hjälpa dig med något annat” ”om jag får mera frihet blir jag mera motiverad att ta ökat ansvar”

Bokstaven M som i mindfulness- medveten närvaro

Håll fokus och uppmärksamhet på det du vill uppnå, det du ville säga från början, det är lätt att fokus glider iväg.. Låt dig inte distraheras. Stå på dig och upprepa vad det är du vill, eller ditt nej, om igen. Ha en "komihåglapp" vid behov.

Var uthållig. Låt inte dina känslor ta över och leda dig in på ett sidospår. Andas lugnt och slappna av i kroppen. Håll huvudet kallt.

Boksaven A.png som i Appear confident – uppträd säkert

Uppträd säkert och visa att du bestämt dig/ vet vad du vill – ”inte går att övertala”. Håll ögonkontakt,

Använd ett tydligt, lugnt och säkert tonfall. Tänk på att inte viska eller mumla, ha en fast och stadig röst. Sänk axlarna.  ”Flacka inte med blicken” ha ett tydligt kroppsspråk.

Bokstaven N  som i Negotiate – förhandla

Var beredd på att ge för att få. Fråga vad den andre personen har för lösning eller alternativ. Var öppen för att kunna kompromissa och gå ”halva vägen var”. Lägg märke till då ni behöver ”pausa” diskussionen och lägga den vid ett senare tillfälle. Något kanske behöver undersökas, mera fakta samlas in med mera.

Exempel ”vara hemma med familjen kvällen efter om jag får vara ute till klockan 24.00. på konsertkvällen” ”Låta pappa skjutsa mig och hämta istället för att åka buss då det är så sent, ”ringa hem under kvällen” "svara i mobilen" m.m.

Se filmen om DEAR MAN

 

 

Hur starkt behöver du uttrycka dig, säga nej?

Megafon.png

HUR starkt, tydligt och bestämt behöver jag uttrycka mitt nej, det är beroende på situationen, vem den andre är samt hur viktigt och betydelsefullt det är, eller hur.

Detta är en färdighet som du kan använda för att avgöra hur mycket kraft du behöver använda då du ska be om något eller säga nej. Hur viktigt är detta för dig?

Några saker att tänka på för att avgöra kraft och beslutsamhet i att be om något eller säga nej.

Hur jag använder röstläge, kroppsspråk, markerar med händerna, blickkontakt, med mera.

 

Hur viktigt är detta för mig eller andra?

Pojke-och-flicka.png

Gäller det något väldigt viktigt och allvarligt så öka kraften.

Är relationen lite känslig? Överväg att minska kraften och välj dina ord noggrant, var förberedd.

Gäller saken självrespekt? Kraften bör överensstämma med dina värderingar. Stå på dig!

Exempelvis så säger du nej, säger ifrån, till "någon som gör opassande närmanden" och "någon som frågar om du följer med på en fika när du tyvärr inte kan", på helt olika sätt och med olika röstläge, kroppsspråk och kraft i rösten..

Är det Ok?

Myror.png

Man kan behöva tänka igenom om det är lämpligt och okej att man ber om något eller säger nej till något.  Är man t.ex. själv sjuk är det helt okej att man ber någon hämta ett glas vatten till en, men man ber knappast en sjuk vän göra samma sak om man själv är frisk och lätt kan hämta sitt vatten själv. Eller utnyttjar att någon är i en trängd situation och inte kan säga ifrån.

Har personen möjlighet, förmåga, att ge mig det jag behöver?

Kan personen ifråga ge mig eller göra det jag vill ha och behöver? Om ja, be mer intensivt. Är det helt orimligt och onåbart, sänk kraven.

Kan jag ge eller göra det som personen ber mig om? Är det rimligt? Om nej, neka mer intensivt och tydligt.

Är tidpunkten den rätta?

Bråttom.png

Är detta ett bra tillfälle att fråga?

Är personen på humör eller har tid att lyssna på mig? Är detta en tidpunkt då personen kan tänkas gå med på det jag ber om? Om så är fallet, be mer intensivt. Välj ett tillfälle då personen inte har bråttom, inte är stressad eller har mycket annat att göra.

Är detta ett illa valt tillfälle att neka? Bör jag vänta lite med att svara, man har alltid möjlighet att säga ”jag måste tänka på saken”.

Om inte, neka mer intensivt.

Är jag förberedd på att få följdfrågor, ge mera information?

Följfrågor.png

Har jag tagit reda på tillräckligt mycket om frågan? Vet jag vad jag vill? Har jag information att ge? Om ja, be mera intensivt.

Är den andres begäran tydlig och rimlig? Vet jag vad jag går med på? Om inte, neka mer intensivt.

Vilken relation har jag till den som jag nekar/ber om något?

Solrosor.png

En nära vän, en ytlig bekantskap, en auktoritetsperson, hur är min relation till personen?

Om en nära vän i nöd, eller en helt okänd person ber om att få låna 100 kr, så ser svaren olika ut, eller hur? Och man säger nej (om man inte har möjlighet) med olika tydlighet och kraft.

Är relationen sådan att mina önskningar är rimliga? Om ja, be mer intensivt.

Är relationen sådan att den andres önskningar är rimliga? Om inte, neka mer intensivt.

 

Övning

Övningar för att be om något eller säga nej

 

 

Till toppen
Beteendekedja

Beteendecoach

Det kan vara svårt att se konsekvenserna i det man gör, varför man gör som man gör.

Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.