Flicka med korsade händer

JAG- budskap

Jag-budskap, relationsfärdighet vid konflikter, diskussioner eller då man ska ta upp svåra ämnen.

Vad menas med JAG-budskap?

Kvinna-som-pratar.png

Jag-budskap förmedlar för andra vad jag tänker och hur jag känner och upplever en viss

situation. Andra behöver inte gissa eller tolka.

Jag-budskap förmedlar hur jag uppfattat och tolkat vad den andre har sagt och gjort och hur

det påverkat mig.

Genom att använda jag-budskap dömer jag inte mig själv, andra eller den aktuella situationen.

När jag använder jag-budskap minskar jag risken att andra känner sig attackerade.

Man börjar meningen och det man vill säga med "JAG"... jag tänker, jag känner, jag upplever...

Motsatsen till JAG-budskap är DU-budskap

 

Arg-kvinna.png

Du-budskap uppfattas ofta negativt av den man pratar med eftersom du-budskap ofta påstår saker om

den andra personen genom att anklaga eller etikettera. Meningar som inleds med ”du gör…”, ”du är…”

eller ”du borde…” kan ifrågasättas och uppfattas ofta som en attack av den andra personen.

Jämför skillnaden mellan JAG och DU-budskap

Du-budskap

 • Du bryr dig inte om mig
 • Du ska alltid bestämma
 • Var inte jämt så kritisk
 • Dig går det inte att prata med

 

Jag-budskap

 • Jag behöver dig
 • Jag känner mig inte sedd/lyssnad på
 • Jag blir ledsen när du säger så där till mig
 • Jag känner inte att jag når fram till dig

 

Exempel på JAG-budskap:

2-flickor-i-en-säng.png

Enkla JAG-budskapet:

”Jag känner … (beskriv känslan) när … (beskriv beteendet, utan att använda ordet ”du”)”

Exempel: ”Jag känner mig orolig och rädd när jag måste vänta jättelänge på någon som inte är i tid”
Du kan även ersätta ordet ”känner” med ”blir”.

Exempel: ”Jag blir orolig och rädd när jag måste vänta jättelänge på någon som inte är i tid”
Du kan även vända på ordföljden. ”När…(beskriv beteendet) … känner jag mig/blir jag … (beskriv känslan).

Exempel: ”När jag måste vänta jättelänge på någon som inte är i tid blir jag så orolig och rädd.”

Andra känsloord som kan användas är exempelvis:

 • Maktlös
 • Irriterad
 • Påhoppad
 • Sårad
 • Förolämpad
 • irriterad
 • Frustrerad

 

JAG-budskap där konsekvensen beskrivs, och också en lösning/önskat beteende.

Hängmatta.png

”Jag skulle vilja ..” (beskriv beteendet, utan att använda ordet du), eftersom … (beskriv konsekvensen).

Exempel: Jag skulle vilja att om man inte kan komma i tid så ringer man, eftersom jag slipper bli så orolig då.

Exempel 2: Jag skulle vilja att om man inte kommer i tid så ringer man, eftersom jag slipper sitta och vänta och kan göra annat under tiden.

 

Beskriv din känsla/konsekvens av det önskade beteendet, fråga vad den andre tänker/tycker/förslag etc. 

Exempel: När någon ringer och förklarar när den är väldigt försenad så blir jag inte så rädd eller arg, utan förstår på ett helt annat sätt. Vad tycker du om man ska meddela sig?

Exempel: När du ringer när du är sen så blir jag så glad att du tänker på mig, visar omtanke. Vad tänker du om att man ska ringa, har du några andra förslag?

 

Se filmen om JAG-budskap

 

Övning att använda JAG-budskap

 

Till toppen
Beteendekedja

Beteendecoach

Det kan vara svårt att se konsekvenserna i det man gör, varför man gör som man gör.

Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.