Ungdomar håller om varandra

Give Skills

Give skills - strategier för att skapa och behålla goda relationer, att ge för att få.

Hoppar.png

När man ska bygga upp nya relationer, lära känna någon, visa sitt intresse med mera, kan det bli så att man är så fokuserad på att bli omtyckt, hur man själv framstår eller uppfattas, hur man själv ser ut eller låter, så att man helt ”missar” den andra personen.

Använd dessa färdigheter då du skapar nya goda relationer och för att behålla viktiga relationer även då du har starka känslor. När man har starka känslor är det lätt att man fastnar i känslan, agerar utifrån känslan och att man gör eller säger saker som, man kan ångra efteråt.

Läs mera om vad göra starka känslor

Att träna på att använda GIVE SKILLS i relationer gör att den andra personen känner sig bekräftad och respekterad av dig, och att den andre personen respekterar dig.

Var vänlig

Var-vänlig.png

Var vänlig och visa respekt för den andre personen, det ger detsamma tillbaka. Angrip inte, hota inte utan behåll ett lugn - andas lugnt och slappna av.

Använd ett lugnt och vänligt röstläge, - sänk axlarna.

Tänk på ditt kroppsspråk och din ansiktsmimik, vi signalerar mycket med vårt kroppsspråk utan att vara medvetna om det.

Visa intresse 

Visa-intresse.png

Visa intresse för den andre personen, var lite ”nyfiken” på den andre. Lyssna på vad den andre säger, utan att avbryta och ”tillrättalägga”. Ha respekt för den andres synpunkter även om du inte håller med. Din möjlighet att uttrycka dina synpunkter kommer senare.  Ha fokus och ögonkontakt, vänd dig mot den andre, uppmuntra med leenden, nicka med mera.

Validera

Hjälpa.png

Ta den andre personens perspektiv ”ställ dig i hens skor”. Visa att du förstår den andre personens känslor eller åsikter utifrån de omständigheter som är för den andre, det handlar inte om att du tycker lika eller håller med.

”jag kan tänka mig att du blir besviken när..”

”Jag förstår att det blir svårt om…”

”Du verkar ha haft en tuff dag”..

Läs mera om validering

Var lättsam

lättsam.png

Var lättsam, använd humor, slappna av och andas lugnt. Le, skratta tillsammans. Tänk på kroppsspråk och röstläge.

Kom ihåg att detta är någon du tycker om eller verkligen vill lära känna.

 

Se filmen om GIVE SKILLS

 

Till toppen
Beteendekedja

Beteendecoach

Det kan vara svårt att se konsekvenserna i det man gör, varför man gör som man gör.

Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.