Ledsnad och nedstämdhet kan drabba vem som helst oavsett ålder.

Vad är viktigt då man är nedstämd?

Fyra viktiga punkter för att bryta nedstämdhet.

Fysisk aktivitet

Sänker stressnivån

Balans i livet

Mellan negativa saker som tar energi och positiva som ger energi

Mat & sömn

Rutiner och att tillgodose behovet

Aktivera sig

Göra saker fast man inte har lust- stegvis komma igång med aktiviteter.