Unga människor på en klippa

Vad är viktigt då man är nedstämd?

Fyra viktiga punkter för att bryta nedstämdhet.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet sänker stressnivån och har dokumenterad effekt vid depression. Effekten är lika god som effekten av antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi (KBT) vid lindrig till måttlig depression. Dessutom är fysisk aktivitet i stort biverkningsfri.
Prova träningsdagbok

Balans i livet

Mellan negativa saker som tar energi, glädje och lust och positiva som ger energi, glädje och lust.

Läs mera under livsbalans.

Mat & sömn

Rutiner för när var hur och med vem. Och att tillgodose behovet, äta tillräckligt och få i sig det man behöver.

Läs mera under minskad/ökad aptit.

Aktivera sig

Göra saker fast man inte har lust- stegvis komma igång med aktiviteter.Inte vänta till lusten kommer, utan gå emot känslan/oviljan och göra saker fast man inte har lust, så kommer lusten tillbaka så småning om.

Läs mera under ointresserad/ingen lust.