Ungdomar som spelar spel på sin mobil

Vad göra när du har problem utan synlig lösning?

Med hjälp av problemlösningsmodellen får man ett annat förhållningssätt då det uppstår problem och man lär sig att fundera ut olika lösningar och tillämpa dem.

Problemlösning.png

När man står iför problem och svårigheter, särskilt då man är nedstämd och mår dåligt, så är det lätt att hamna i "panik", tänka negativt, bara se hinder och inga lösningar.

Man hamnar direkt i starka känslor. Starka känslor utgår från känslocentrat i delen i hjärnan som heter Amygdala. De delar i hjärnan där man tänker logiskt, ser lösningar, mönster och tänker mera klart, heter frontalloberna.

Då man står inför svårigheter kan man behöva "ta ett steg tilklbaka" andas lugnt och få kontakt med frontalloberna. Och ha ett strukturerat sätt att hitta lösningar och alternativ. 

Då kan det vara hjälpsamt med denna modell för problemlösning.

Modell för problemlösning

 1. Vad är problemet 
  ( formulera ett problem åt gången, konkret och tydligt)

 2. Brain storming 
  (skriv ned alla olika förslag och idéer på lösningar du kommer på, utan att fundera på eventuella för eller nackdelar med dem.)

 3. Gå igenom de olika förslagen 
  (skriv ned för- och nackdelar med varje förslag)

 4. Välj ett av förslagen 
  (välj och skriv ned den lösning du tror mest på, försök välja den enklaste)

 5. Vad behövs för att kunna genomföra 
  (planera och skriv ned t.ex. om någon behöver hjälpa till, vem, var, hur, någon tillfrågas, något inhandlas etc.)

 6. Gå igenom hur du skall gå till väga och genomför 
  (fundera en sista gång hur du ska gå tillväga, om något ytterligare behöver ändras eller göras, innan du slutligenföljer din planerade strategi)

Om det inte fungerar med ditt första förslag till lösning, så prova nästa.

Prova också vår digitala problemlösningsmodell

Här kan du också kan se andras problem och förslag till lösningar.
Problemlösnings-modell-1.png

Problemlösning

 

Till toppen
Beteendekedja

Beteendecoach

Det kan vara svårt att se konsekvenserna i det man gör, varför man gör som man gör.

Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.