Positiva och negativa effekter av droger

Precis i stunden när du tagit en drog så kan det kortsiktigt uppstå ett tillstånd där du upplever en form av "positiva effekter", du kanske kortsiktigt upplever en form av "lyckorus", du kan känna dig mer social, ångest och stress kanske minskar kortsiktigt och du känner dig mer energifylld för en stund, dina sinnesintryck upplevs starkare.

Krossa-ballong.png

Just detta av ökad energi kan kortsiktigt upplevas som ett positivt tillstånd, fritt från oro och bekymmer där livet och framtiden ser ljusare ut just då, under "drogrus". Om dessa positiva effekter inte fanns skulle troligtvis ingen använda droger.

Men det uppstår alltid negativa effekter av droger, antingen på en gång eller på längre sikt.

Det kan vi säga med säkerhet för att många som använt droger har beskrivit hur det varit mycket negativt för dem på sikt, samt att forskningsresultat visar att droger alltid medför negativa konsekvenser för den som tar droger, dennes familj, kompisar eller andra närstående samt för samhället i stort.
Ångest, nedstämdhet och depression förvärras på sikt vid användantet av droger. Staka känslor förstärks och förvärras.

Olika droger har olika effekter på hjärnan.

Brain.png

Droger fungerar lite olika beroende av den kemiska struktur som den enskilda drogen har samt i vilket sammanhang du tar drogen.

Dina förväntningar på drogen kan också påverka din upplevelse. Den som upplevt positiva effekter av en drog kan luras att tro att det blir ännu bättre om man tar lite mer av drogen eller blandar droger med varandra.
Här är det jätteviktigt att förstå hur farligt det är att använda och/eller blanda droger, hjärnan och kroppen är inte konstruerad för att klara av höga koncentrationer av de ämnen eller substanser som droger innehåller, särskilt inte när man är ung och hjärnan och kroppen fortfarnde utväcklas. 

 

Läs mer om Vad händer i hjärnan vid användandet av alkohol och droger

 

 

 

Till toppen
Beteendekedja

Beteendecoach

Det kan vara svårt att se konsekvenserna i det man gör, varför man gör som man gör.

Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.