Positiva och negativa effekter av droger

Precis i stunden när du tagit en drog så uppstår ofta positiva effekter, du kan känna ett lyckorus, en befrielse, en känslomässig lättnad, du kan känna dig mer social, ångest och stress minskar och du känner dig mer energifylld, dina sinnesintryck upplevs starkare.

Just detta upplevs av den som tar droger ofta som ett fantastiskt tillstånd, fritt från oro och bekymmer där livet och framtiden ser ljusare ut just då. Om dessa positiva effekter inte fanns skulle troligtvis ingen använda droger. Tyvärr så uppstår alltid negativa effekter av droger, antingen på en gång eller på längre sikt.

Det vet vi för att många som hållit på med droger har berättat hur det varit negativt för dem samt att forskningsresultat visar att droger alltid medför negativa konsekvenser för den som tar droger, dennes familj, kompisar eller andra närstående samt för samhället i stort.

Olika droger fungerar lite olika beroende av den kemiska struktur som den enskilda drogen har samt i vilket sammanhang du tar drogen.

Dina förväntningar på drogen kan också påverka din upplevelse. Den som upplevt positiva effekter av en drog kan luras att tro att det blir ännu bättre om man tar lite mer av drogen eller blandar droger med varandra. Här är det jätteviktigt att förstå att det är jättefarligt att blanda droger, hjärnan och kroppen är inte konstruerad för att klara av så höga koncentrationer av de ämnen eller substanser som droger innehåller.

Om du tar en "lagom" dos av en drog tillsammans med vänner, i trygg miljö, kanske på en fest så är sannolikheten högre att du upplever positiva effekter av drogen.

Om du tar för hög dos av en drog, blandar droger och gör det tillsammans med personer du knappt känner i en okänd eller farlig miljö är sannolikheten högre att du upplever negativa effekter av drogen. 

Läs gärna mer om Vad händer i hjärnan vid beroende?