Pojke som tänker

Vad händer i hjärnan?

Du vet på kemilektionerna eller när du experimenterat på andra sätt, precis så är det när någon tar droger. Du tillsätter ett preparat som du kanske inte är säker på vad det egentligen är och de preparat som du får i dig reagerar din hjärna på. Ibland uppstår enbart positiva effekter men ofta kan det plötsligt hända allvarliga saker med hjärnans funktioner. Hjärnan är inte konstruerad för att klara av droger och de starka effekter som drogerna ger.

Hjärnan.png

Droger försämrar minne och förändrar våra känslor.

Personer som använt droger och de forskare som forskar om droger verkar vara överens om att droger försämrar minnet (både korttidsminnet och långtidsminnet), känslostämningar förändras (du kan vara jätteglad, jätteledsen, rädd, förföljd, orolig).

Droger påverkar hjärnans signalsubstanser, hjärnans belöningssystem och den som tar droger upplever ofta känslor mycket mer intensivt än när den inte tar droger. Det blir liksom overload i hjärnan, ibland kan det vara häftigt och kul, spännande och skönt när hjärnan kopplar ifrån men det innebär också att du inte har kontroll över dina handlingar.

Som ni säkert förstår kan det ibland vara svårt att förklara det negativa med något som upplevs så positivt.

Det finns debatt i samhället kring att vissa preparat som idag är olagliga ska legaliseras, det finns olika regler i olika delar av världen men de flesta som forskar kring hjärnan och hjärnans utveckling är överens om att droger på olika sätt påverkar hjärnans funktioner på ett negativt och skadligt sätt.

Läs gärna mer här Drugsmart 

Drugsmart.JPG

 

Människans hjärna är en fantastisk konstruktion. Fram­förallt är den extremt anpassningsbar. När hjärnan känner av att belöningscentrum triggas med hjälp av exempelvis narkotika anpassar den sig snabbt.

Eftersom flödet av belöningshalter ökar i sådan enorm ut­sträckning drar hjärnan snabbt ner på den egna produktionen. Följden blir att hjärnans produktion av belöningshalter, när exempelvis narkotika inte tillförs, blir väldigt låg.

Detta leder fram till den som använder droger ganska snabbt känner av nedstämdhet, missmodighet och i värsta fall depression. Den som använder droger upplever ofta att lösningen för att hitta tillbaka till en normal känsla blir att tillföra droger.

Detta faktum är en av de viktigaste orsakerna till att ett droganvändande väl­digt snabbt tenderar att bli regelbundet.

Hjärnan reagerar såklart olika beroende av vilka preparat den som tar droger använder. Det finns idag mycket kunskap om olika preparat.

Till toppen
Beteendekedja

Beteendecoach

Det kan vara svårt att se konsekvenserna i det man gör, varför man gör som man gör.

Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.