Medveten närvaro - att bli medveten - stanna upp och fokusera

Att träna medveten närvaro, styra sitt fokus och sin uppmärksamhet, är som att träna en sport, ju mer du övar desto bättre blir du.

Focus-1.png

Mindfulness/ medveten närvaro handlar om att våga stanna upp och se verkligheten som den är, utan att döma eller döva. Bli medveten om vad som händer i och runt omkring dig. Stanna upp, se och känna situationen, tankar, känslor, vad som händer i din kropp och ändå våga stå kvar. Andas och göra ett medvetet val om vad du vill och behöver göra nu, istället för att följa en direkt impuls att fly obehag och starka känslor. Du kan se mera "klart" på varje situation, och göra mera realistiska bedömningar.

En massa tankar, intryck och impulser "flyger" genom vår hjärna hela tiden, många gånger utan att vi märker det. Medveten närvaro innebär att vi frångår "autopiloten" och blir mera medvetna om vad som händer, man kan då göra val efter sina mål och lättare hitta positiva utvägar. 

Hur kan medveten närvaro vara till hjälp för mig?

Medveten.png

Upptäcka/bli medveten om starka känslor som kan leda till riskbruksbeteenden. Minska stress- stress är en stor anledning till att man försöker döva/lindra med alkohol/droger eller en anledning tillåterfall. Identifiera/känna igen tidiga varningssignaler och upptäcka risksituationer, riskbeteenden och personliga "triggers".

  • Upptäcka/bli medveten om starka känslor som kan leda till riskbruksbeteenden.
  • Minska stress, som är en stor anledning till att man försöker döva/lindra med alkohol/droger eller en anledning till återfall.
  • Identifiera/känna igen tidiga varningssignaler och upptäcka risksituationer, riskbeteenden och personliga "triggers".
  • Bli mera uppmärksam på det som händer i och omkring dig.
  • Öka förmågan att möta svårigheter, öka tålamod och självkontroll.
  • Bli bättre på att hantera sug och mina "risksituationer".
  • Bli bättre på att "stå ut" och välja mera konstruktiva lösningar (tex från krisplan, krislista)
  • Ökad koncentration, ökat focus, sover bättre etc

 

Vad händer i hjärnan då vi tränar medveten närvaro?

träna-hjärnan.png

Vår hjärna är formbar, modern forskning visar att hjärnan förändras kontinuerligt under hela vårat liv. Om vi genom medveten närvaro tränar på att inte alltid automatiskt reagera och agera - följa impulser, så blir vi allt bättre på det. Man kan träna hjärnan på samma sätt som en muskel, genom medveten närvaro tränar vi hjärnans frontallober, områden som är viktiga för självkontroll, känsloreglering, minne, koncentration mm. Mot tidigare hypoteser visar det att vi även ökar celltillväxten, ökat antal hjärnceller.

Film om medveten närvaro:


Börja med att träna på att stanna upp 

 

Läs mer om medveten närvaro, mindfulness.

Gå till snorkels sida om mindfulness där hittar du fler övningar

Till toppen
Beteendekedja

Beteendecoach

Det kan vara svårt att se konsekvenserna i det man gör, varför man gör som man gör.

Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.