Fördelar och nackdelar - på kort och lång sikt

Fördelar och nackdelar - på kort och lång sikt kan hjälpa en att ta ett bättre beslut.

Att titta närmare på fördelar och nackdelar med de olika alternativen då man står inför ett stort beslut kan vara till stor hjälp. Det kan hjälpa en att ta "bäst beslut", göra så man blir mera förberedd inför det beslut man fattat, hjälper en att hålla fast vid sitt beslut, man är mera förberedd på de svårigheter eller obehag som eventuellt kan bli och man kan se mera tydlig vilka olika former av hjälp men behöver. Det kan också öka motivationen till det man sedan bestämmer sig för att göra.

Exempel; om du t.ex. står inför valet att sluta skolan och börja jobba eller att fortsätta plugga, så behöver du göra en fördelar/nackdelarlista över de båda alternativen. Om du står inför valet att ta tag i ett begynnande "missbruk" av något slag, tittar du på fördelar och nackdelar med att fortsätta som du gör nu och fördelar och nackdelar med att jobba för att sluta. 

Tänk både i stort och i smått, på lång och kort sikt. Gör gärna listan tillsammans med någon annan.

Exempel på fördelar och nackdelar på kort och lång sikt, när det gäller att ta tag i ett aktivt eller begynnande missbruk.

Fortsätta som jag gör nu

Fördelar på kort sikt - slipper ta tag i problemet, slipper en massa ångest i stunden, just nu i stunden känns allt bra, kanske har kompisar i samma risksituation och känner samhörighet med dem.

Fördelar på lång sikt - Svårt att se fördelar på lång sikt gällande ett fortsatt och ökande riskbruk/missbruk, kan du se några??

Nackdelar på kort sikt - Beroende och missbruk ökar, begynnande svårigheter i relationer, familj, jobb/skola, ekonomi etc.

Nackdelar på lång sikt - Många nackdelar på sikt med ett missbruk, gällande min kropp, fysisk och psykiskt mående, trasiga relationer, dålig ekonomi, beroende och missbruk som accelererar etc.

Ta tag i mitt riskbruk/missbruk

Fördelar på kort sikt - Min familj blir glad, omgivningen villiga att hjälpa mig. (men kanske känns många saker jobbigt på kort sikt) 

Fördelar på lång sikt - Många fördelar på lång sikt med att ta tag i ett riskbruk/missbruk/beroende. Fysisk och psykisk hälsa, relartioner och familj, skola/jobb och framtid etc.

Nackdelar på kort sikt - Ett hårt jobb, ökad ångest i svåra situationer, abstinensproblem, jobbiga återfall, mister kompisar som också har missbruksproblem. Behov av hjälp och stöd från andra.

Nackdelar på lång sikt - Svårt att se några nackdelar på lång sikt med att bli av med ett beroende/missbruk, bara fördelar. kan du se några långsiktiga negativa konsekvenser med att vara drogfri?

 

Prova att fylla i listan