Ungdomar

Vad är ett riskbruk eller missbruk av droger?

Istället för att söka efter skillnaden mellan riskbruk och missbruk ska man fokusera på drogernas risk att skada dig och de medicinska effekterna som uppstår när du tar droger. Att använda droger påverkar dig och dina relationer. Det påverkar även dina prestationer, hur du utvecklas, lyckas i skolarbetet eller på praktikplats/arbetsplats. Men framförallt påverkar droger din kropp och hälsa.

Trött.png

Ur ett juridiskt perspektiv är allt bruk av droger ett missbruk eftersom det är förbjudet i lag. Ur ett beroendeperspektiv är det självfallet skillnad mellan den som exempelvis har provat droger vid några tillfällen och den som dagligen tar droger. Många funderar kring gränsen för när man verkligen har ett missbruk. Var drar man gränsen?

Det bästa svaret på den frågan är att det finns inte någon gräns att dra. Att ta droger innebär att du varje gång du gör det utsätter dig för risk. Om du tagit droger enstaka gånger så kanske du har ett riskbruk, om du tagit droger återkommande så kan det vara så att du har ett beroende men det enda viktiga att komma ihåg är att varje gång du tar droger utsätter du dig för risker.

Man kan säga att beroende handlar om drogens påverkan och förändring av hjärnans funktioner och att missbruk handlar om hur droganvändandet påverkar ditt liv och dina handlingar.

Droger ur ett beroendeperspektiv

Kartong.png

Det finns dock en avgörande skillnad i olika beroende du kan ha. Jättegod mat, träning och sex har en relativt mild påverkan på belöningssystemet i hjärnan medan droger påverkar belöningssystemet enormt. Narkotika exempelvis kan få hjärnan att utsöndra flera hundra gånger högre belöningshalter än de tidigare nämnda aktiviteterna.

Det är viktigt att veta att hjärnan är extremt anpassningsbar. När hjärnan känner av att belöningscentrum triggas med hjälp av exempelvis narkotika anpassar den sig snabbt.

Eftersom flödet avbelöningshalter ökar i sådan enorm utsträckning drar hjärnan snabbt ner på sin egen produktion. Följden blir att hjärnans produktion av belöningshalter, när narkotika inte tillförs, blir väldigt låg. Detta leder fram till att narkotikaanvändaren ganska snabbt känner av nedstämdhet, missmodighet och i värsta fall depression och den som använder droger upplever ofta att det enda sättet att återvända till en normal känsla blir att tillföra narkotika.

Droger ur ett missbruksperspektiv

Dator.png

När du tar droger så uppstår ett ökat behov av pengar och det kan hända att du börjar ta saker eller pengar från dina nära och din familj. Humöret svänger från hyperaktivitet till apati, du känner dig ofta trött och dygnsrytmen är upp och ner, du orkar inte bry dig om hygien eller ätande. Det är också vanligt att ditt umgänge byts ut, ofta börjar man umgås med äldre ungdomar och tappa intresset för fritidsintressen eller sådant som förr varit viktigt.

Det är vanligt att du börjar ljuga, få sms på konstiga tider, upplever stress och rädsla för att du är skyldig andra pengar, gentjänster. Föräldrar kan ibland öka kontrollen kring vem du umgås med, tider mm och det blir ofta bråk och konflikter i familjen kring detta. Det är också vanligt att du börjar skolka, missa prov i skolan, struntar i andras födelsedagar, är på platser där det är farligt att vara eller där du inte vill berätta för dina föräldrar att du varit.

Går det att göra något åt ett beroende eller ett missbruk?

förändring.png

JA, beroende eller missbruk är inte något du är, du är inte missbrukare, du har ett riskbruk eller beroende/missbruk och det kan du få hjälp med. Ibland kan det fungera att gå ihop med kompisar och bestämma att ni vill göra en livsstilsförändring, det kan vara exempelvis att inte gå till platser där du tidigare tagit droger, inte söka upp vänner som tar droger men det kan vara svårt, många behöver hjälp för att göra förändringen.
Läs mer på alkoholhjälpen

Till toppen
Beteendekedja

Beteendecoach

Det kan vara svårt att se konsekvenserna i det man gör, varför man gör som man gör.

Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.