Ungdomar

Är jag i riskzonen?

Det kan kännas som om att allt är bra när du tar droger/dricker alkohol,  hjärnan upplever ett rus, en avslappnad känsla eller en stark energi. Den som just tagit en drog/druckit alkohol tänker sällan på det som ett problem just då. Men faktum är att du är i riskzonen redan om du bara UMGÅS med personer som tar droger, eller vistas där andra tar droger/dricker alkohol,  även om du inte gör det själv!

Tror du själv att du är i riskzonen?
Tänk efter, vilka risker utsätter du dig för?

Vistas du i farliga miljöer exempelvis är ute sent på nätterna? Har du kompisar som tar droger/dricker alkohol? Förekommer det droger/alkohol där du brukar vara? Känner du att kompisar börjat dricka på helger, börjat prata allt mer om alkohol och om att "få tag på" alkohol till helgen? Känner du att andra börjat fråga dig om varför du inte dricker? Har någon frågat dig om du tar droger/vill ta droger?

Om du svarat ja någon av dessa frågor är du sannolikt i riskzonen, du är i riskzonen för att stegvis hamna i "riskbruk" missbruk och beroende. I riskzonen för att din hjärna ska kidnappas av alkohol och drogers kemiska effekter och att du riskerar att utveckla ett framtida missbruk.

Ett mycket allvarligt tecken och något att ta på största allvar är t.ex. att du; 
Tagit emot "preparat" från personer du inte känner? Har du tagit "preparat" som du inte vet vad det är? Har du fått en snedtändning eller mått väldigt dåligt när du provat någon drog? Känner du att livet börjat kretsa kring droger, att hitta nya droger, att kombinera droger? Har du ett sug eller behov av att ta alkohol eller droger för att må bättre?

På nätet kan du hitta många självskattningstester, de är lätta att göra och några av dem kan ge dig bra vägledning och ett uppvaknande att du faktiskt är i riskzonen och att du behöver hjälp att ta tag i ett begynnande missbruk/beroende.

Här finns några exempel;

Kartläggning av risksituationer

Droghjälpen 

Alkohollinjen  

e-Screen av alkohol- och drogvanor