Positiva berättelser

Det här är en nyhet på Snorkel, skicka in din berättelse hur en snorkelstrategi fungerat för dig.
Berättelserna "goda exempel"  kommer sedan att visas här.

Bli inspirerad eller inspirera någon annan att prova snorkelstrategier.

Maila din berättelse till: info.snorkel@regionuppsala.se