Fråga 1


Klicka på det alternativ du tror är det rätta.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
När man inte har lust att göra något alls är det bäst att bara vila.
  •   Ja, vänta tills du får lust att göra något.
  •   Ja, när man vilar kommer lusten så småningom.
  •   Aktivitet i sig ökar lusten till mera aktivitet.