Titta på filmen, när du är klar kan du testa i vilken ordning Albin kan träna på att steg för steg minska sin rädsla, göra det han är rädd för d.v.s. vara där det finns hundar.

Klicka på de olika bilderna för att markera den ordning du tänker att Albin behöver träna. Börja med det lättaste öka svårigetsgraden i steg.