Känner mig stressad, mår dåligt.

Fråga

Hej ! Jag mår dåligt känner mig stressad .Med vem kan jag prata

Svar

Hej, tack för ditt brev. Har du läst här på webbsidan www.snorkel.se om vad stress är, olika sorters stress, hur vi upplever stress på olika sätt, och vad man kan göra för att minska stress, vikten av återhämtning.

Det finns också tips på övningar att göra då man känner sig stressad,  bl.a. avslappning och mindfulness.

Du skriver att du mår dåligt och känner dig stressad, du funderar var du ska vända dig för att få hjälp att hantera din stress, vem du kan prata med.  Det är lite avgörande hur du mår, orsaker bakom din stress och hur dina symtom ser ut.

Elevhälsovården på din skola, ungdomsmottagning, husläkare, Vårdcentral, stödgrupper på socialtjänsten eller BUP, möter alla ungdomar med stress, men kanske lite olika saker som UTLÖSER, leder till stressen.

 

Om man lever i en tung och svår situation under längre tid, som orsakar inre eller yttre stress, så finns risken att utveckla depressioner och ångest, då är det mest vanligt att kontakten är på BUP.

I ett tidigare stadium av stress, och kanske vid stress just kring skola och prestationer där, kanske kontakten börjar på skolan, hos någon från elevvården, där man får hjälp att träna och använda stresshantering.

T.ex. göra prioriteringar i sin livssituation, jobba med fysisk och psykisk återhämtning som fysisk träning, hjälp med sömnrutiner, och andning-avslappning.

Om man har en stressande livssituation med problem och svårigheter i hemmet, t.ex. missbruk, våld eller psykisksjukdom hos förälder, kanske man behöver kontakt hos socialtjänsten för att minska stressorer, minska skuld och ansvar, stödfamilj och så vidare.

Hur ser just din livssituation och din upplevda stress ut? Vad väcker din stress? Du kanske ska börja med att kartlägga hur din stress ser ut, i vilka situationer och i vilka sammanhang den uppstår, hur den känns och vilka symtom den ger samt vilken typ av återhämtningsmöjligheter du har just nu. Återhämtning är det allra viktigaste då det gäller stress. Läs mera under vad är och vad göra www.snorkel.se 

Det är mycket så, att stress är väldigt individuellt, det som upplevs stressande för någon behöver inte alls göra det för en annan.

Kan du inte kontakta din skolsköterska/skolkurator, beskriva hur det ser ut för dig, och ni kan tillsammans se över din livssituation och försöka komma fram till vad du behöver minska och öka i ditt liv för att kunna må bättre, minska stress och hantera stress på ett bättre sätt. (hjälp med rutiner kring sömn, mat, fysisk träning, återhämtning som avslappning och lugn andning m.m.)

 

Du behöver också berätta för dina föräldrar om hur du mår, du kan behöva stöd av dina föräldrar, se över din livssituation "förväntningar och krav", behov av hjälp m.m.

Läs tillsammans med dina föräldrar på den här sidan om stress, under fliken vad är och vad göra. 

Att sköta om sig själv, och ha balans i livet mellan det som är tungt jobbigt och upplevs negativt stressande, och det som ger energi är roligt intressant och positivt, är viktigt för oss alla om vi ska må bra och orka i tunga perioder. Läs mera om livsbalans på www.snorkel.se.

Du kan också prova beteendeanalys, som finns på Snorkels startsida, se hur situation, tankar, känslor, och det som händer i kroppen påverkar ss och det vi gör, och får konsekvenser på kort och lång sikt.

 

Hoppas du får vila och återhämtning under jullovet, frisk luft, sömn, motion och positiv samvaro. Många hälsningar Snorkel