Hjälp vid stressproblem

Fråga

Hej, Jag har just skrivit klart ett skolprojekt om stress.

Och jag undrar vart man ska vända sig till om man har haft problem med stress i flera år.... Jag har nämligen det.

Har inte viljat erkänna det först nu och mina föräldrar tror jag kan vända på allt själv men jag har verkligen försökt och det har bara blivit värre.

Jag har varit riktigt sjuk nu i snart fem månader gått till läkaren 3 gånger men det säger att det bara är en förkylning och den går snart bort, men det gör den inte..

ag håller på att helt totalt bryta ihop och skulle gärna vilja ha svar på min fråga en gång för alla. Vart ska jag vända mig om jag har stressproblem?

Jag måste få ett svar snart, jag orkar inte hur mycket som helst..

Svar

Hej, tack för ditt brev.

Du berättar att du just skrivit klart ett skolprojekt om stress, intressant!

Skulle vara roligt att ta del av här på hemsidan.

Du har så samlat en hel del fakta om stress antar jag, vad stress är, olika sorters stress, hur vi upplever stress på olika sätt, och vad man kan göra för att minska stress, vikten av återhämtning.

 

Det finns en liten del på den här sidan om stress och vad man kan göra, bl.a. avslappning och mindfulness. Du upplever dig själv som mycket stressad, har varit fysiskt sjuk under längre tid, blir inte aldrig helt bra.

Du funderar var du ska vända dig för att få hjälp att hantera din stress. Det finns inget solklart svar på den frågan, utan det är mera avgörande hur du mår, orsaker bakom och hur dina symtom ser ut.

Det finns ingen "stressmottagning" dit alla med upplevd jobbig stress kan söka.

Elevhälsovården på din skola, ungdomsmottagning, husläkare, stödgrupper på socialtjänsten eller BUP, är nog alla berörda av ungdomar som upplever sig stressade.

 

Om man lever i en tung och svår situation under längre tid, som orsakar inre eller yttre stress, så finns risken att utveckla depressioner och ångest, då är det mest vanligt att kontakten är på BUP.

I ett tidigare stadium av stress, kanske kontakten börjar på skolan, hos någon från elevvården, där man får hjälp att träna och använda stresshantering.

T.ex. göra prioriteringar i sin livssituation, jobba med fysisk och psykisk återhämtning som fysisk träning, hjälp med sömnrutiner, och andning-avslappning.

Om man har en stressande livssituation med problem och svårigheter i hemmet, t.ex. missbruk, våld eller psykisksjukdom hos förälder, kanske man behöver kontakt hos socialtjänsten för att minska stressorer, minska skuld och ansvar, stödfamilj och så vidare.

 

Hur just din livssituation och din upplevda stress hänger ihop är svårt att svara på, du kanske ska börja med att kartlägga hur din stress ser ut, i vilka situationer och i vilka sammanhang den uppstår, hur den känns och vilka symtom den ger samt vilken typ av återhämtningsmöjligheter du har just nu.

Det är mycket så, att stress är väldigt individuellt, det som upplevs stressande för någon behöver inte alls göra det för en annan.

Kan du inte kontakta din skolsköterska/skolkurator, beskriva hur det sett ut för dig senaste året, och ni kan tillsammans se över din livssituation och försöka komma fram till vad du behöver minska och öka i ditt liv för att kunna må bättre, minska stress och hantera stress på ett bättre sätt. (hjälp med sömn, matrutiner, fysisk träning, återhämtning som avslappning m.m.)

 

Du måste också berätta för dina föräldrar om hur du mår, du skriver att de tror att du kan vända på allt själv, och att behöva gå och dölja hur man egentligen mår, är också väldigt stressande.

Du behöver stöd av dina föräldrar, få känna att du inte behöver vara "duktig" jämt och klara allt själv. Att gå med känslan av att "jag bryter ihop snart" och känna sig helt ensam i det, är fruktansvärt jobbigt.

 

Läs tillsammns med dina föräldrar på den här sidan om stress, under fliken vad är och vad göra. Visa dem också det skolarbete du jobbat med om stress.

Att sköta om sig själv, och ha balans i livet mellan det som är tungt jobbigt och upplevs negativt stressande, och det som ger energi är roligt intressant och positivt, är viktigt för oss alla om vi ska må bra och orka i tunga perioder.

 

Hoppas du får vila och återhämtning under jullovet, frisk luft, sömn, motion och positiv samvaro. Många hälsningar Snorkel