Vad menas med samsjuklighet?

Fråga

Vad menas med samsjuklighet?

Svar

Med samsjuklighet menas att en person uppfyller diagnostiska kriterier för flera sjukdomar samtidigt.

Till exempel vid diagnos ADHD finns en ökad sårbarhet för annan psykisk ohälsa, som depression och ångestdiagnoser. Även vid missbruk av olika former finns ökad risk för samsjuklighet, det vill säga, 

andra diagnoser.

Mvh Snorkel