Tror att jag har ADHD

Fråga

Hej! Jag har en fråga. Jag är en tjej som går i 5 klass har en del sömnproblem och är ganska säker på att jag har adhd och min vardag fungerar inte riktigt, jag får utbrott hemma och ligger back i nästan alla ämnen eftersom jag inte kan koncentrera mig på lektionen. Jag har också känt mig nedstämd pga av detta så jag har ej velat gå till skolan, det har min mamma märkt detta och därmed hört av sig till skolan. Efter hon hört av sig gjorde dem lite anpassningar efter mig exempelvis att jag får sitta inne hos specialpedagogen två gånger i veckan, men det är inte tillräckligt eftersom jag får utbrott hemma och fortfarande e back. Men skolan tycker att dem kan till mötes gå mina behov så dem vill inte skicka iväg mig på en utredning. Saken är den att i skolan är jag lugn och så utåt men inte i huvet är det kaos sen när jag kommer hem kommer kaoset ut. Så jag har alltid varit den som ej synts så mycke i skolan. Så hur ska jag göra för att de ska skicka iväg mig på en utredning?

Svar

Hej, tack för ditt mail. Du hade inte skrivit någon mailadress så kunde inte svara direkt till dig. Jag vet inte heller var i landet du bor, och kan ju inte riktigt "gången" vid misstänkt ADHD i andra län än Uppsala län, det skiljer sig i landet. Så jag kan beskriva lite generellt vad man kan göra. ADHD handlar ju om en funktionsnedsättning, alltså att man har svårare för vissa saker, bla. uppmärksamhet, att man är lättstörd/lätt distraherad och svårt att hålla fokus/koncentration att man kan ha svårt med impulskontrollen (gör saker utan att hinna tänka efter) eller överaktivitet. Är inte heller ovanligt med minnessvårigheter och inlärningssvårigheter. Med rätt stöd och hjälp har man samma möjligheter som andra. Det finns även andra orsaker till dessa symtom, tex att man är inne i någon kris, har mera allmänna inlärnings och koncentrationssvårigheter, har hög stress eller andra funktionsnedsättande diagnoser. Man kan ha olika grader av ADHD alltså större eller mindre svårigheter, vissa har en hel del svårigheter men inte så mycket att man får en diagnos. Som sagt är det viktigt med stöd och anpassningar, särskilt i skolan, eftersom det brukar vara där som ADHD märks mest.Tex arbeta kortare pass i sträck, mindre uppgifter i taget, avskärmning då man ska arbeta, använda hörselskydd, läxhjälp mm. Din skola har gjort en del anpassningar men du tycker inte att det är tillräckligt, det är viktigt att ni har uppföljning och funderar kring vad som kunde vara till hjälp för dig. Den specialpedagog som du har fått hjälp av har haft möjlighet att se dina svaga och starka sidor, och kan vara till hjälp då ni diskuterar vad du behöver ytterligare. Vissa som får diagnos ADHD provar medicin, för att öka uppmärksamhet och koncentration och kunna fokusera, många fungerar bättre i skolan då, men inte alla. Det finns biverkningar med alla mediciner, så även med denna, bla sömnsvårigheter och aptitlöshet, så därför skriver man inte ut denna medicin om man inte är helt på det klara med att det handlar om ADHD. Därför behövs en ordentlig utredning. Din skola har bedömt att man i första hand provar med anpassningar, något som är vanligt att man gör, ibland räcker det. Om det inte räcker så tar man ställning till om det behövs en utredning. I vissa län gör skolan utredning och i vissa län BUP. Det brukar vara rektor på skolan som beslutar om en utredning ska göras eller inte, grundad just på hur man fungerar i skolan och med skolarbetet, om man inte klarar målen i skolan. Har dina föräldrar varit i kontakt med rektor på skolan? Annars kan man i Uppsala län vända sig till BUP.s telefonrådgivning, det är föräldrar/vårdnadstagare som ringer dit och tar upp problemet. Det finns särskilda formulär som man får fylla i, som gäller hur barnet fungerar i olika situationer i skolan och hemma. På Bups externa hemsida i Uppsala finns telefonnummer till rådgivningen. Om du inte bor i Uppsala så har kanske BUP i din region en telefonrådgivning. I Uppsala kan man också göra en "egenanmälan" alltså söka till BUP utan remiss, det finns information även om hur detta går till på BUP Uppsala läns externa hemsida. Det är mycket bra om man skriver ner alla svårigheter som ställer till problem så tydligt som möjligt. Du har redan nu sömnproblem, och det är ju också något som påverkar, ork, uppmärksamhet och koncentration väldigt mycket. Har du provat med strategier för att förbättra sömnen? Regelbundna sömnrutiner, stiga upp och lägga sig ungefär vid samma tid varje dag. ha en särskild sömnrutin där man går ner i varv och kroppen ställer in sig på att det är dags att sova (kvällsfika, en varm dusch, inte cola kaffe eller energidryck, inga störande data eller mobilprogram (lägga bort mobilen på kvällen/natten) inga ansträngande fysiska aktiviteter sent på kvällen, däremot är fysisk aktivitet mycket viktigt för god sömn) Elevhälsan på din skola eller apoteket har en hel del information och råd för sömnsvårigheter. Det finns en webbsida som BUP Uppsala också driver som heter www.sjalvhjalppavagen. Där kan du läsa mera om funktionsnedsättningar och olika anpassningar som är viktiga då. Kram från Snorkel