Träna på socialt samspel.

Fråga

Hej! Jag har hittat denna webbsida och tycker den är väldigt bra.

Jag bor inte i Uppsala men hoppas det är ok att jag skriver till er.

Har ni tips eller övningar för ungdomar som behöver träna på det sociala samspelet? Min 12 åriga son behöver det. Tack på förhand. Med vänlig hälsning

Svar

Hej, tack för ditt brev.

Tyvärr har vi inte några direkta övningar, men om du googlar så hittar du förslag på böcker runt träning av socialt samspel.

Barn utvecklas olika, de är olika individer, har olika svårt att förstå sociala samspel, (vissa barn med funktionsvariationer har extra svårt), samt barn har olika förutsättningar till att träna detta.

Har du pratat med elevhälsan på din sons skola?

Är detta något som just din son har extra svårt för?

Är det just VISSA delar som han har svårt för och klarar andra?

Är det så stora svårigheter att din son behöver en utredning för att säkerställa hans starka och svaga sidor, för rätt insatser och hjälp?

 

Socialt samspel handlar ofta om till exempel:

Kommunikation, kunna uttrycka känslor, behov och önskemål. (Snorkel håller på att uppdatera med relationsfärdigheter)

Beteendeanalys som finns på Snorkels startsida kan vara en hjälp, se infofilmen, läs instruktioner, se färdiga kedjor. Ett sätt att lära om sig själv, sina reaktioner och hur beteenden påverkar på kort och lång sikt.

Samarbeta, delta, följa regler, självkontroll (Snorkel har ett app för att träna på att reglera känslor Skills regera känslor använd kod x330)

Hjälpas åt, dela med sig, vänta på sin tur med mera. Detta tränas ofta genom lek och spel tillsammans med andra.

Vara social/vänlig säga hej, hej då, tack, var så god, be om ursäkt, säga förlåt.Ögonkontakt kroppsspråk med mera. Kan också tränas som en ”rolig aktivitet” i familjen

Visa empati, omtanke, respekt, intresse för någon annan, bry sig om, ge andra positiv kritik och beröm, med mera. Kunna förhandla- kunna uttrycka sin åsikt, diskutera, kompromissa, komma överens. Utvecklas senare, men kan naturligtvis tränas det också.

Genom lek, positiva övningar och positiv förstärkning så kan man träna på och förbättra socialt samspel.

Vänliga hälsningar Snorkel