Mår dåligt sedan jag slutade medicinera.

Fråga

Jag har ätit antidepressiv medicin i 20 år och mått bra Mediciner är nu abrupt utsatt och jag mår jättedåligt sedan 4 mån. Full av ångest oro och rädsla. Har aldrig haft ångest tidigare. Mina tankar o rädslor tar mer o mer över och jag grubblar över hur jag ska komma ur detta.) Någon son har varit i detta och lyckats hitta tillbaka! Har du klarat detta ensam eller med hjälp av vården? Berätta gärna.

Svar

Hej, tack för ditt brev.

Den som avslutar en behandling med antidepressiva läkemedel kan drabbas av så kallade utsättningssymtom, det vill säga abstinensproblem som uppstår särskilt när man för hastigt slutar ta en viss medicin. Till exempel illamående, sömnbesvär, svettningar, domningar, myrkrypningar, yrsel, slöhet, nedstämdhet och oro. Det är bättre att vänja kroppen långsamt.

Det kan ta allt från en till flera månader. Det borde vara en självklarhet att alla som får de här medicinerna informeras om de biverkningar som finns och att det ibland kan bli svårigheter när man ska trappa ner. Det ska vara lika självklart att erbjuda hjälp med att trappa ner som att erbjuda hjälp med att påbörja medicineringen. Att avsluta en medicinering abrupt efter lång tid är sällan bra.

Kontakta den mottagning som skrivit ut din medicin, berätta om dina utsättningsbiverkningar och ha en diskussion med dem om vad som kan göras.

Helt klart att din kropp behöver vänja sig vid denna förändring, och att det kan ta en tid. Det innebär inte att din depressiva sjukdom är tillbaka eller att du behöver börja medicinera igen. Du kanske börjar känna känslor och reaktioner igen på ett sätt som du inte är van vid, behöver vänja dig vid.

 

På denna webbsida www.snorkel.se och vidhängande appar

Snorkelövning och

Skills Uppsala Snorkel reglera känslor kod x330, finns olika verktyg för att hantera oro och ångest. Avslappning, lugnande andning, medveten närvaro med mera.  

Du kan också göra beteendeanalys, som finns på Snorkels startsida "se en kedja av händelser" för att lära dig mera om dina reaktioner (tankar, känslor, kropp och beteenden) i situationer, vilka situationer, när, var, hur, väcks din oro/ångest- vilka tankar får du, hur påverkas du. Vad gör du? Och så vidare. För att träna in alternativa beteenden i liknande situationer.

Mvh Snorkel