Känner mig vilsen.

Fråga

Jag känner mig vilsen vad gör jag

Svar

Hej, tack för ditt brev. Du skrev väldigt kortfattat att du ”kände dig vilsen” och undrar ”vad gör jag”. Ganska svårt att svara konkret och tydligt på det, men ville ändå ge dig några tips på hur du kan få lite mera tydlighet i det som gör dig ”vilsen”.. När man uttrycker att man känner sig just ”vilsen” så brukar det innebära att man inte riktigt VET, vad man känner, tänker, tycker och vill. Kanske inte riktigt vet hur man mår, och hur man kan förändra och göra. Det är inte alls ovanligt att man känner sig just vilsen då man är ung. Särskilt i tonåren då man har massor av hormoner som rusar i kroppen och man genomgår en stor fysisk och psykisk förändring. Nu vet jag inte alls hur gammal du är, och man kan naturligtvis känna sig vilsen oavsett ålder. Inte heller ovanligt då man måste/ska fatta ett beslut om något som kan innebära en stor betydelse för en. Ett livsval eller en livsförändring. Kan vara val av utbildning/yrke, flytt, fortsätta en relation eller inte, lägga pengar på ett större inköp med mera. Vill börja med att tipsa dig om att se över din LIVSBALANS, balans i livet, se över vad som GER energi, kraft, och glädje och vad som TAR energi, kraft ork och gör dig ledsen/nere. Läs mera om livsbalans på snorkels webbsida, www.snorkel.se Prova dokumentet livsbalans och veckokort för balans i livet. Något annat som kan göra en lite mera medveten, är BETEENDEANALYS- se en kedja av händelser. Finns på Snorkels startsida. Det handlar om att se vilka problembeteenden man har, hur man kanske fastnat, och gör saker som fungerar kortsiktigt men på längre sikt så blir det negativt. Man tittar på olika situationer, sin sårbarhet, vilka tankar och känslor man har, fysiska reaktioner i kroppen och Vad man sedan GÖR, och hur det påverkar på kort och lång sikt. Kolla på instruktionsfilmen, läs informationen, se färdiga kedjor, målsättningar, alternativa beteenden med mera, så kommer du att förstå lite mera vad det handlar om. Ett tredje tips är att prova dokumentet fördelar/nackdelar, du hittar det under 2strategier” och dokument. Kan vara bra att titta närmare på om man är osäker på om man ska göra si eller så.. Sista tipset är problemlösning, du hittar det på www.snorkel.se under ledsen/nedstämd och ”problem utan synlig lösning”. Problemlösning handlar om, att då man har ett problem av något slag, så får man ofta ”kortslutning” man kan inte se några lösningar se Bara alla hinder i vägen. Man får träna på att ta ett steg tillbaka och kunna se olika lösningar. Hoppas att detta kan vara en liten bit på vägen att få lite klarhet i det som gör dig förvirrad. Skriv igen i frågelådan om du vill, och du ser lite tydligare, läs också andras frågor/svar. Kram från Snorkel