Kan jag ha en diagnos?

Fråga

Jag blir jätte arg super enkelt och vill bara skrika och kasta saker. Tappar bort saker hela tiden och kan inte avsluta projektet t.ex.

Fråga : kan jag ha någon diagnos ?

Svar

Hej, tack för ditt brev.

Det är väldigt svårt att svara utifrån den lilla informationen du ger. Har du "alltid" känt så här, eller har det uppstått på senare tid? Har du en särskilt stressad livssituation, eller har det hänt något särskilt i ditt liv?

Har du någon nära anhörig med NPF diagnos? (det är trots allt en viss ärftlighet)

Lättväckt ilska och irritation, aggressionsutbrott med impulser, impulsivitet, svårt med koncentrationen, glömmer, svårt att göra klart..

Alla de beskrivningarna kan ingå i diagnosen ADHD, men man kan ha dessa beteenden av andra orsaker också. Vid depression och ångest t.ex. Det finns också fysiska orsaker som kan ge liknande symtom, som t.ex. problem med sköldkörteln,då man kan känna stresspåslag och inre oro,  eller t.ex. någon annan hormonell påverkan. Därför gör man alltid somatisk kontroll också innan man ställer diagnos. Vid svåra livsförhållanden, nedstämdhet, trauma, kan också liknande symtom förekomma.

Därför gör man en ordentlig anamnes (sjukdomshistoria) hur det har sett ut från uppväxten, svårigheterna under längre tid, man gör tester för att mäta uppmärksamhet, koncentration och uthållighet m.m.

Det finns en uppsjö av "självtest" på nätet om du googlar, men som sagt, för att få diagnos så gör en ordentlig utredning.

Jag vet inte hur gammal du är eller hur "gången" vid diagnos går till där du bor. Är du under 18 år så prata med elevhälsan på din skola, är du över 18år så kontakta din Vårdcentral, de kan lotsa dig vidare.

Läs mera om NPF på vår andra webbsida www.sjalvhjalppavagen.se och på www.attension.se 

Kram Snorkel