Hur dåligt ska man må för Bup?

Fråga

Hur dåligt måste jag må för att söka till bup? Och måste föräldrarna vara med när man är där eller får man vara där själv? Är 13 år

Svar

Hej, tack för ditt brev.

Det är svårt att svara exakt på din första fråga, ”hur dåligt måste man må för Bup”.

Bup till hör ”specialistvården” alltså där ska man ha ”specialistkunskaper”, vara ”specialister”, och ge ”specialiserad vård”, kunna utföra ”svårare insatser”.

Man skulle kunna likna det med somatisk, kroppslig, vård, genom att beskriva någon som till exempel har ont i magen. Då startar man inte med specialist vård, som till exempel operation, och öppnar, opererar magen, det första man gör.

Nej man börjar på Vårdcentralen, tar en ”anamnes” alltså en beskrivning på var, när, hur, när startade det, hände något särskilt, hur länge sitter det i, något som påverkar.

Man kanske tar prover och gör en somatisk undersökning med mera. Man provar kanske med ändrad kost, lättare medicinering, åtgärder i miljön (minska stress till exempel) och så vidare.

Man börjar inte med ”tunga artilleriet” på en gång.

Det är precis på samma sätt när man mår psykiskt dåligt. Det finns olika ”steg” där man kan få hjälp.

Specialistvård är till för de med lite ”svårare” problematik. Det kan vara samma svårigheter, men man kanske har haft det längre tid, har lite starkare symtom, kanske inte har en omgivning som kan vara till hjälp, med mera.

 

Det finns någon man kallar ”första linjen” alltså olika ställen INNAN Bup, till exempel, elevhälsovården, med både skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer, det finns barnmottagningar inom Vårdcentralen, det finns socialtjänsten inom kommunen, det börjar finnas allt fler mottagningar som heter ”förstalinjen mottagning” vet inte hur det är där du bor. Det finns också ungdomsmottagningar.

Man har alltid rätt att ”söka akut” både somatiskt och inom psykiatrin, Bup.

Men ja, för att svara på din andra fråga, man ska ha vårdnadshavare eller annan vuxen anhörig med sig.

Man får alltid prata själv också, men man behöver också träffa och prata med föräldrarna.

Särskilt när man är så ung som du är.

Det är ju hemma, i skolan, eller ute på fritiden man mår dåligt, där man behöver ha hjälp och stöd, veta hur man kan göra för att må bättre.

Den ”lilla stunden” man pratar med behandlare från Bup är bara en liten del av den tiden, och man behöver få strategier, kunskap om hur man kan och ska göra all den övriga tiden.

Det är bland annat föräldrarna som kan hjälpa en i stunden då man mår dåligt, de behöver kunskaper. Föräldrarna har ansvar/skyldighet, att hjälpa och ”ta hand om” sitt barn. Man behöver veta att ett barn har det ”omhändertagande” som den behöver och har ”rätt till”, därför behöver man även träffa föräldrarna.

 

Skulle råda dig att prata med dina föräldrar och sedan elevhälsan på din skola, de är insatta i hur ”stegen” är just där du bor.

De kan också hjälpa dig att prata med dina föräldrar om det känns svårt, och till exempel också skriva en remiss till Bup om man ser att det behövs redan nu.

Denna webbsida och våra två appar är en del i Bup:s arbete i ”första linjen” alltså sprida kunskaper och strategier om psykisk ohälsa och hur man kan göra för att må bättre.

Till barn/ungdomar själva, deras föräldrar, elevhälsan och övriga första linjen mottagningar.

 

Om man känner att man verkligen vill och behöver prata med någon anonymt, så finns alltid BRIS,

https://www.bris.se/

läs mera på deras webbsida.

 

Du har inte skrivit något alls om HUR, på vilket sätt du inte mår bra. Var, när och hur, så kan inte ge dig några direkta tips och råd.

Det är ju verkligen beroende på vilket sätt man mår dåligt, om det hänt något särskilt, hur skolan fungerar, hur man har det hemma och så vidare, vilken hjälp och stöd man behöver.

Läs mera på denna webbsida www.snorkel.se

du hittar information om många olika sätt som man kan må dåligt på, och hur man kan göra. Du kan se om något skulle passa att beskriva hur du mår, ta hjälp av webbsidan då du pratar med dina föräldrar, din mentor, elevhälsan eller annan vuxen.

Ett barn ska inte gå ensam och inte må bra, och det finns mycket man kan göra för att må bättre.

Vi har också två appar med information och röstövningar; Snorkelövning och

Skills Snorkel reglera känsla (använd kod x330.

 

Hoppas att det blev lite klarare, skriv igen i frågelådan, du kan också läsa andras frågor och svar under de olika kategorierna. Kram från Snorkel

Till toppen
Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.