Blir man anonym om man inte skriver sin e-postadress?

Fråga

Är detta annonymt?

Svar

Om man inte skriver sin mailadress så är det omöjligt att se vem eller varifrån en fråga är skickad. Om man skriver sin mailadress så kan systemet där frågan besvaras se det, och man kan få ett mailsvar direkt till sin egen mail. Vissa frågor publiceras inte, t.ex. om det är möjligt för någon att identifiera, känna igen, vem som skrivit, eller om frågan är av sådan art att den inte lämpar sig för publicering. Om frågan inte kan publiceras och man inte skrivit någon mailadress, så kan det hända att man inte får något svar på sin fråga. Om man INTE skrivit någon mailadress och frågan kan publiceras, som t.ex. denna fråga, så läggs svaret först under "10 senaste frågorna" för att sedan läggas under någon av de rubriker som finns, t.ex. oro/ångest. Denna fråga kommer att hamna under "övrigt". Med vänlig hälsning Snorkel