Många olika händelser och reaktioner påverkar ditt beteende, själva beteendet som vi ser är som "toppen på ett isberg"

Beteendeanalys

Vi möts ofta av omgivningens olika beteenden som kan kännas "konstiga" T.ex. någon som inte lyssnar för att förstå något, utan bara reagerarar på det du säger, eller någon som tolkar för mig uppenbara händelser på ett helt annat sätt eller de som reagerar för mycket eller för lite. Även vårat egna beteende, det vi känner tänker och gör kan vara svårt att förstå sig på ibland. Många olika händelser och reaktioner påverkar ditt beteende, själva beteendet som vi ser är som "toppen på ett isberg"

Vad är ett beteende?

Yttre beteenden - allt som kan observeras och är synligt för andra t.ex. när vi går, nickar, läser, lyssnar, äter, skriker, skrattar...

Inre beteenden - tankar, känslor och fysiologiska reaktioner som inte är synligt för andra. T.ex. negativa tankar, svåra känslor, ältande, oro, reaktioner i kroppen..

Konsekvenser
Allt vi gör, gör vi av en anledning, oavsett om vi gör det av "rätt" "fel" eller för andra ologisk anledning.

Alla beteenden får KONSEKVENSER, på kort (nu genast) och lång (längre fram) sikt. Vi styrs ofta av de kortsiktiga konsekvenserna, det vi kan ha "nytta av" just nu. Tex. vinna/få något vi vill ha och behöver (positiv uppmärksamhet, tillfredsställelse) eller slipper ifrån något obehagligt (minskad ångest, slipper göra något svårt/jobbig) t.ex:

  • Är så trött på morgonen, skolkar och ligger kvar i sängen.
  • Är så roligt att spela, sitter kvar vid datorn sent fast jag måste stiga upp tidigt morgonen efter.
  • Ser så snygga byxor jag vill ha, köper dem fast jag inte har råd.
  • Är hungrig och sugen, köper en massa godis som jag egentligen bestämt mig för att inte äta.
  • Blir så sur och arg, säger och gör dumma saker för att avreagera mig, som jag ångrar och skäms för efteråt.

Ibland är det svårt att se de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna i det man gör, VARFÖR man gör som man gör. Man upplever att man bara "hamnar" i bråk, trubbel, missbruk, når inte sina mål eller andra blir ständigt upprörda eller arga över saker man gör. Saker som man EGENTLIGEN inte vill göra, det är lätt att fastna i gamla beteendemönster "gör man det man alltid gjort får man det man alltid fått".

Varför ska man göra beteendeanalys

En beteendeanalys (beteendekedja) kan tydliggöra mönster i hur man tänker, känner och gör. Man kan se vilka konsekvenser beteenden får för mig och min omgivning på kort och lång sikt. Man kan tydligare se negativa problembeteenden som man kanske fastnat i och har svårt att bryta. Man lär sig också att se sin sårbarhet och andra mera konstruktiva beteenden som man kan lära in i stället - alternativa beteenden.

Man är inte sina beteenden. Man kan träna sig i att göra annorlunda, tänk på hur du till exempel reagerar och gör annorlunda hemma hos din gamla farmor än då du är i skolan eller med dina föräldrar. Du kommer att "lära känna" dig själv och det du gör lite bättre, förstå dig själv (eller någon annan) bättre. Och därefter träna på ALTERNATIVA beteenden, förstå vad du behöver träna på att göra annorlunda samt ha en plan för att genomföra detta.

Till beteendeanalys

Till toppen
Beteendekedja

Beteendecoach

Det kan vara svårt att se konsekvenserna i det man gör, varför man gör som man gör.

Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.