Beteendeanalys -se beteendets funktion och konsekvenser

Allt vi gör, gör vi av en anledning, oavsett om vi gör det av "rätt" "fel" eller för andra ologiska anledningar. Att FÖRSTÅ ett beteende är grunden om man vill förändra det. Vi måste förstå FUNKTIONEN innan vi kan förändra och påverka.
Påbörja din beteendeanalys
Till toppen
Beteendekedja

Beteendecoach

Det kan vara svårt att se konsekvenserna i det man gör, varför man gör som man gör.

Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.