Beteendeanalys -se beteendets funktion och konsekvenser

Allt vi gör, gör vi av en anledning, oavsett om vi gör det av "rätt" "fel" eller för andra ologiska anledningar. Att FÖRSTÅ ett beteende är grunden om man vill förändra det. Vi måste förstå FUNKTIONEN innan vi kan förändra och påverka.
Påbörja din beteendeanalys