Ungdomar

Vad göra när du har problem utan synlig lösning?

Med hjälp av problemlösningsmodellen får man ett annat förhållningssätt då det uppstår problem och man lär sig att fundera ut olika lösningar och tillämpa dem.

 Modell för problemlösning

 1. Vad är problemet 
  ( formulera ett problem åt gången, konkret och tydligt)

 2. Brain storming 
  (skriv ned alla olika förslag och idéer på lösningar du kommer på, utan att fundera på eventuella för eller nackdelar med dem.)

 3. Gå igenom de olika förslagen 
  (skriv ned för- och nackdelar med varje förslag)

 4. Välj ett av förslagen 
  (välj och skriv ned den lösning du tror mest på, försök välja den enklaste)

 5. Vad behövs för att kunna genomföra 
  (planera och skriv ned t.ex. om någon behöver hjälpa till, vem, var, hur, någon tillfrågas, något inhandlas etc.)

 6. Gå igenom hur du skall gå till väga och genomför 
  (fundera en sista gång hur du ska gå tillväga, om något ytterligare behöver ändras eller göras, innan du slutligenföljer din planerade strategi)