1. VAD ÄR PROBLEMET?
Formulera ett problem åt gången, konkret och tydligt

Förslag:

Min kompis blir arg och sur, om jag inte hör av mig och ringer varje dag.