1. VAD ÄR PROBLEMET?
formulera ett problem åt gången, konkret och tydligt

Förslag:

Jag kommer inte igång att göra något, blir bara sittande hemma framför TV:n på kvällarna