1. VAD ÄR PROBLEMET?
Formulera ett problem åt gången, konkret och tydligt.

Förslag:

Mina föräldrar litar inte på mig, jag får knappt vara ute på kvällen