1. VAD ÄR PROBLEMET?

Problemexempel att följa:

Mina föräldrar litar inte på mig, jag får knappt vara ute på kvällen.

 

Formulera ett problem åt gången, konkret och tydligt.

Mitt eget problem: