Kom igång med appen Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. Genom att öva på att stanna upp, andas lugnt och slappna av,  kan du bli mera medveten om din känsla, vilket beteende som hänger ihop med känslan och minska ett känslobeteende som ställer till problem. Öva först en sak i taget och då du är lugn, för att sedan kunna göra alla delar samtidigt och använda övningarna i situationer då du har starka känslor, när du är mera säker på hur du ska göra.

Läs instruktioner hur du laddar ner och kommer igång med appen här.

Efter du har övat en period vill vi gärna höra dina synpukter.

Vi ber dig svara på frågor här.

Tack för hjälpen.